Nästa steg i din utveckling

Fortbildning för professionella hjälpare

Mendeleo utbildning

Utveckling i din yrkesroll

Professionella hjälpare står idag inför flera stora utmaningar och en de viktigaste handlar om behovet av fortbildning i yrkeslivet.

Vi på Mendeleo tillhandahåller högkvalitativa kurser och utbildningar för att bidra till kontinuerligt lärande i yrkesrollen. 

Själva ordet Mendeleo kommer från Swahili och betyder utveckling. I vår verksamhet vill hjälpa människor att göra just det, utvecklas i sin yrkesroll så att arbetet blir precis så stimulerande och givande som det bör vara.
En röd tråd som går genom alla våra kurser är den tydliga betoningen på att göra innehållet praktiskt användbart. Psykologisk kunskap har en framskjuten position i och med att många av våra föreläsare i grunden är psykologer med lång erfarenhet inom sin specialitet.

Vi vill att fortbildning ska göra skillnad i vardagen. Målsättningen är att du ska ha med dig nya perspektiv och färdigheter att hantera de problem som uppstår i ditt dagliga arbete.

Lär dig nya färdigheter

som slipar din förmåga att hantera svåra situationer på arbetet

Utforska nya områden

lås upp nya kunskaper i ämnen och metoder som utvecklar din professionella kompetens

Utveckla din arbetsgrupp

genom att tillgodose deras behov av kontinuerlig fortbildning i arbetet

Mendeleos nätverk av föreläsare

Alla våra föreläsare har spetskompetens inom sina områden och lång praktisk erfarenhet inom sitt fält. De är också vana föreläsare och har förmågan att både inspirera och engagera. 

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48