Vi möjliggör din professionella utveckling

Kontinuerligt lärande i människovårdande yrken

Nästa steg i din utveckling

Professionella i människovårdande yrken står idag inför flera stora utmaningar och en av de viktigaste handlar om behovet av kontinuerlig vidareutbildning och professionell utveckling. 
Vi på Mendeleo vill hjälpa personal inom vård och omsorg och andra människovårdande yrken att utvecklas i sin yrkesroll. Ordet Mendeleo betyder just det, utveckling. I vår verksamhet vill vi hjälpa människor att ta nästa steg i sin karriär och utvecklas i riktning mot att arbetet blir precis så stimulerande och givande som det bör vara.

En röd tråd som går genom alla våra kurser är den tydliga betoningen på att göra innehållet praktiskt användbart och användbart i den yrkesmässiga vardagen.
Närbild på mörkgrönt öga, samma färger som finns med i Mendeleos logotyp
Psykologisk kunskap har en framskjuten position i och med att många av våra föreläsare i grunden är psykologer med lång erfarenhet inom sin specialitet.

Vi vill att kurser och utbildningar som professionella går för att vidareutbilda sig ska göra skillnad i vardagen. Målsättningen är att du ska ha med dig nya perspektiv och färdigheter som hjälper dig att hantera de problem som uppstår i ditt dagliga arbete.
Tecknad figur som illustrerar hur föreläsare beskriver ett ämne för deltagare på en kurs i tillämpad psykolog för yrkesverksamma inom vård och omsorg

Kolla in våra kurser

Våra kurser och utbildningar riktar sig till dig som arbetar med att hjälpa människor i exempelvis skola, socialtjänst, psykiatri och företagshälsa eller vård och omsorg. Kurserna rör aktuella ämnen och våra föreläsare är alltid uppdaterad med den senaste forskningen på området.

Mendeleos nätverk av föreläsare

Alla våra föreläsare har spetskompetens inom sina områden och lång praktisk erfarenhet inom sitt fält. De är också vana föreläsare och har förmågan att både inspirera och engagera. 
Tecknad bild, föreläsare inom tillämpad psykologi för personal inom människovårdande yrken

Vi möjliggör din professionella utveckling

Kontinuerligt lärande i människovårdande yrken
Ritad bild, person som balanserar på linje. Symboliserar det svåra med professionell utveckling i yrkesroll.

Nästa steg i din utveckling

Människor som arbetar i människovårdande yrken står idag inför flera stora utmaningar och en av de viktigaste handlar om behovet av kontinuerlig vidareutbildning och professionell utveckling.

Vi på Mendeleo vill hjälpa människor att utvecklas i sin yrkesroll. Ordet Mendeleo betyder just det, utveckling. I vår verksamhet vill vi hjälpa människor att ta nästa steg i sin karriär och utvecklas i riktning mot att arbetet blir precis så stimulerande och givande som det bör vara.

En röd tråd som går genom alla våra kurser är den tydliga betoningen på att göra innehållet praktiskt användbart och användbart i den yrkesmässiga vardagen.
Närbild på mörkgrönt öga, samma färger som finns med i Mendeleos logotyp
Psykologisk kunskap har en framskjuten position i och med att många av våra föreläsare i grunden är psykologer med lång erfarenhet inom sin specialitet.

Vi vill att kurser och utbildningar som professionella går för att vidareutbilda sig ska göra skillnad i vardagen. Målsättningen är att du ska ha med dig nya perspektiv och färdigheter som hjälper dig att hantera de problem som uppstår i ditt dagliga arbete.
Tecknad figur som illustrerar hur föreläsare beskriver ett ämne för deltagare på en kurs i tillämpad psykolog för yrkesverksamma inom vård och omsorg

Kolla in våra kurser

Våra kurser och utbildningar riktar sig till dig som arbetar med att hjälpa människor i exempelvis skola, socialtjänst, psykiatri och företagshälsa eller vård och omsorg. Kurserna rör aktuella ämnen och våra föreläsare är alltid uppdaterad med den senaste forskningen på området.

Mendeleos nätverk av föreläsare

Alla våra föreläsare har spetskompetens inom sina områden och lång praktisk erfarenhet inom sitt fält. De är också vana föreläsare och har förmågan att både inspirera och engagera. 
Tecknad bild, föreläsare inom tillämpad psykologi för personal inom människovårdande yrken

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att ta emot vårt nyhetsbrev
info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkphone-handsetmap-marker