7 tips som hjälper dig att designa en PowerPoint som stärker ditt budskap

Kristoffer Pettersson den 11 december, 2020
I den här artikeln går vi igenom några av grunderna för hur du formger och designar presentationer till föreläsningar. Med relativt enkla medel kan du göra ditt utbildningsmaterial lättsmält och attraktivt. Vi går igenom 7 tips som hjälper dig att skapa en sammanhållen presentation som stärker ditt budskap.

Planera först, designa sedan

Ett misstag många gör är att de planerar sin föreläsning direkt i PowerPoint. Istället för att planera innehållet på förhand används presentationen som en anteckningsbok för planeringen. Detta är en tidskrävande process och leder sällan till ett lyckats resultat.

Innan du ens börjar fundera på hur din presentation ska se ut behöver du vara helt på det klara med vad du vill förmedla. Därför rekommenderar vi att du börjar med att planera din föreläsning noga. Lägg ordentligt med tid på denna fas. Majoriteten av din tid bör faktiskt ägnas åt planering. Börjar gärna analogt: sätt upp lappar, skissa i ett anteckningsblock, rita på en tavla. Design används i slutskedet för att sätta färg, form och rörelse till det du vill förmedla.

Kvinna som står vid en glasskärm och planerar en föreläsning

Begränsa mängden text

När du har ditt utbildningsmaterial färdigt är det dags att bestämma vad som ska finnas med på din presentation och vad som kommuniceras bättre i talad form. Det kan vara lockande att klämma in så mycket text som möjligt på varje bild. Gå inte i den fällan! Det mesta ska sägas, visas eller demonstreras. Dina åhörare är inte där för att läsa dina anteckningar.

En bra tumregel är att begränsa sig till ett huvudbudskap per slide. I vissa utbildningsmaterial är detta en omöjlighet. Men det är ändå en bra allmän princip som är värd att sträva mot.

En hjälpsam teknik är att börja designprocessen med att skriva in en mening på varje bild i presentationen. Denna mening behöver inte nödvändigtvis vara det som slutligen finns med på din presentation. Många gånger omvandlas orden till grafer eller bilder i ett senare skede. Men genom att begränsa innehållet på varje bild blir det lättare att fokusera på det viktiga och att lämna resten därhän.

Använd några få väl valda färger

En presentation med många olika färger kan upplevas förvirrande. Vårt öga är känsligt för färg just för att vi ska kunna lägga märke till sådant som sticker ut. Om hela bilden skriker av färg åt alla håll och kanter har vi svårt att utläsa vad som är målet för vår uppmärksamhet. Välj snarare ut en viss färg som bryter av mot resten. Denna färg kan sedan användas för att betona delar av innehållet, som i exemplet nedanför.

PowerPoint bild med ensam tjej som sitter ihopkrupen och döljer sitt ansikte med texten

Det är också klokt att på förhand bestämma vilken färgskala som ligger till grund för och håller samman presentationen. Visst kan du använda någon av de inbyggda alternativen som finns i exempelvis PowerPoint eller Keynote. Men de kan upplevas som lite tråkiga. Om du vill att din presentation ska sticka ut behöver du hitta inspiration någon annanstans.

Lyckligtvis finns ett antal användbara hjälpmedel. Du kan exempelvis använda någon av gratistjänsterna Paletton, Coolors eller Adobe Color. Med hjälp av dessa verktyg kan du på ett enkelt sätt ta fram en egen färgpalett. Om du inte vill bygga en färgpalett från grunden kan du också hitta gott om genomtänkta exempel på nätet, här har du exempelvis 50 väl genomarbetade färgpaletter som du kan utgå från.

Använd bilder med måtta

Bilder kan utan tvekan förstärka intrycket av din presentationsdesign. Men du behöver inte använde en bild för varje poäng du gör i din föreläsning. Ibland kan det vara mycket mer effektivt att använda en kraftfull bild som bakgrund än en samling bilder som visar ungefär samma sak.

PowerPoint bild med ensam fågel som sitter på en gren och texten

Internet svämmar över av bilder och det finns gott om resurser för att hitta användbart bildmaterial. Du behöver dock vara medveten om att bilder kan vara upphovsrättsskyddade, bara för att en bild finns att ladda ner på en hemsida betyder inte att du får använda den fritt. Lyckligtvis finns ett antal sajter där du kan söka efter bilder som är fria att använda. Några användbara sidor att börja sökandet på är dessa:

Givetvis kan du också använda bilder du eller någon du känner har tagit. Det kan ge ditt material en personlig touch. Men var medveten om att det kan uppfattas som osammanhängande om du blandar bildmaterial med professionell standard och mer amatörmässiga bilder. Om din budget tillåter är det naturligtvis också möjligt att anlita en professionell fotograf eller illustratör som skapar anpassade bilder för just dina behov.

Ersätt ord med ikoner

För att ytterligare minska risken att dina presentationer blir alltför texttunga kan du använda dig av ikoner som ersättning för vissa ord. Din publik är där för att se din presentation, inte läsa den. Medveten användning av ikoner kan dessutom på ett subtilt sätt förstärka intrycket av din presentation. Innehållet blir lättare att ta till sig och ger också intryck av att vara mer genomarbetat och välplanerat.

Ikoner finns tillgängliga i de flesta presentationsprogram, såsom PowerPoint och Keynote. Givetvis ska du inte gå till överdrift. Du behöver också vara på din vakt så att ikonerna inte placeras på ett lösryckt sätt, de behöver passa in och förstärka innehållet på ett naturligt sätt. Användningen av ikoner lämpar sig extra väl till presentation av kategorier eller områden i ditt material.

PowerPoint bild med ikoner och text som illustrerar en företagsbeskrivning

Välj teckensnitt med omsorg

Även om du jobbar hårt för att hålla nere mängden text i din presentation så går det inte att komma ifrån det faktum att texten har betydelse. Vilket typsnitt du väljer har dessutom en stor påverkan på det övergripande intrycket av din färdiga presentation.

En bra tumregel är att välja ut två typsnitt, ett för rubriker och ett för övrig text. Exakt vilket val du gör är beroende av vilken ton och stil du vill förmedla med presentationen. Vissa material förtjänar en seriös och återhållsam kombination av typsnitt, andra kan använda en mer lekfull stil.

Här följer några exempel på kombinationer som brukar fungera och som dessutom finns tillgängliga direkt i PowerPoint utan installation. Men tillåt dig själv att experimentera, du kan mycket väl hitta en helt ny kombination som känns helt rätt för ditt utbildningsmaterial. Glöm inte att leka med storleken på texten, rubriker får gärna vara stora och bestå av några få väl valda ord.

Exempel på typsnitt till PowerPoint-presentationer

Använd tomrum på ett medvetet sätt

Medveten användning av luft och mellanrum i bildmaterialet kan verkligen göra underverk för en tråkig presentation. Det kan höja den estetiska kvaliteten och bidra till en känsla av exklusivitet och elegans. Men det kan också hjälpa till att tydliggöra budskap och rikta åhörarnas uppmärksamhet. När vi lämnar tomrum på ett genomtänkt sätt kommunicerar vi indirekt att innehållet har en särskild betydelse. Det är värt det extra utrymmet.

PowerPoint bild med nyckelpiga och text som säger

Därför är det klokt att redan på förhand markera delar av ditt innehåll som förtjänar lite extra plats. På så sätt går det snabbare att hitta en fungerande design när du väl utformar presentationen. Tomrum kan ofta planeras in redan när du väljer ut dina bilder. Håll extra utkik efter bilder som erbjuder möjligheter att lägga på text på ett naturligt sätt.

Det finns givetvis mycket mer att säga om design av föreläsningsmaterial. Men nu har du grunderna för några av de viktigaste valen du behöver göra när du börjar ta fram din presentation. Du behöver planera föreläsningen på förhand, reducera mängden text, använda bilder med måtta, ersätta delar av textinnehållet med ikoner, välja teckensnitt med omsorg och vara medveten om hur du använder tomrum i din presentation.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist