ACT från hjärtat av Robyn Walser

Huvud, händer och hjärta

Det finns mängder av böcker om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som behandlar såväl den komplexa teori som de speciella tekniker som används. Den intellektuella förståelsen (huvud) och den praktiska tillämpningen (händer) är visserligen viktig för tillämpningen av ACT. Men det speciella förhållningssättet, till både klientens och terapeutens egna psykologiska processer, berörs sällan på djupet. Det är här Robyn Walsers bok kommer in i bilden. Hennes ambition är att klargöra denna tredje aspekt av ACT, dess hjärta, och på vilket sätt den är helt avgörande för arbetssättet.

Om du aldrig har stött på Robyn Walser tidigare så finns det några saker som är värda att känna till. Robyn är en av veteranerna inom ACT, och även om hon inte gjort särskilt stort avtryck inom forskningen så har hon gjort desto större avtryck på den kliniska sidan. Det finns förmodligen ingen annan som har hållit lika många föreläsningar eller handlett lika många kliniker i ACT som Robyn. Hennes unika upplevelsenära terapeutiska stil har bidragit till klinikers utveckling över hela världen. Om det är någon som ska uttala sig om hjärtat i ACT så är det just Robyn. I bokens förord säger Steven Hayes "Hon förkroppsligar inte bara hjärtat i ACT, hon är också en av världens främsta experter på att se dess nyanser och känna dess puls." Jag instämmer till fullo!

Fokus på terapeutens inre

Act från hjärtat är på flera sätt en bok som riktar blicken mot terapeutens inre. Även om boken också innehåller en hel del förslag på interventioner så är Robyns ambition inte främst att informera om olika sätt att hantera kluriga terapisituationer. Det verkliga syftet med boken är att ge läsaren en upplevelsemässig kontakt med ACT. För att åstadkomma detta bjuder Robyn på berättelser både från sitt kliniska och privata liv. Och inte bara tillrättalagda exempel på när allt går precis som det är tänkt, snarare verkliga exempel på hur det faktiskt är att leva. I boken blir vi inbjuden till att reflektera över vad det innebär att vara människa, och hur ACT som förhållningssätt kan vara till hjälp på resan genom livet. Jag vet såklart inte vilken effekt texten kommer ha på dig som läser detta. Men själv blev jag många gånger berörd, på ett fint sätt, över allt det kaosartade som är livet.

Något av det jag uppskattar mest med Robyns pedagogiska och terapeutiska stil är att hon inte väjer för det som är svårt. Hennes grundinställning är att människor har kapaciteten att vara närvarande för allt vad det innebär att vara människa. Här blir vi ständigt påminda om att tiden far fram med en rasande fart och att vi alla kommer att dö förr än vi anar. Om vi inte kan vara öppna för detta faktum, hur kan vi då bidra till mening för någon annan som också färdas på resan mot den slutliga destination som döden innebär?

Hur du som terapeut förhåller dig till ditt inre är alltså något som helt klart står i centrum för boken. Du blir som läsare uppmanad att stanna upp och granska dig själv, varför vissa beteenden hela tiden återkommer i terapirummet och hur det kan förstås utifrån ACT.

Almanacka med texten

Fyra nivåer av terapeutiska processer

Även om boken till stor del syftar till att väcka upplevelser och öka terapeutens självkännedom så finns här också en praktisk struktur som kan bringa lite reda för terapeuten. Den som är bekant med ACT vet att de sex kärnprocesser som man ofta talar om är acceptansdefusionsjälv-som-kontextflexibel kontakt med nuetvärden och ändamålsenligt handlande. Enligt Robyn är dessa processer visserligen helt centrala, men de utelämnar också viktiga terapeutiska processer som är av stor betydelse för tillämpningen av ACT.

Robyn förespråkar istället att betrakta processer i fyra nivåer: (1) terapiövergripande processer, som exempelvis fallformulering, förändringar över tid och uppföljning av dessa, (2) interpersonella processer, det som sker mellan dig och klienten, (3) intrapersonella processer, det som sker inuti terapeuten, och slutligen (4) kärnprocesserna i ACT, som används för förstå klientens psykologiska fungerande.

I boken får vi mängder av exempel på hur var och en av dessa fyra processnivåer kan aktualiseras och belysa delaspekter av den terapeutiska situationen. Till en början känns framställningen lite rörig, men efterhand bidrar den till struktur och ökad förmåga att tänka klart om var fokus bör ligga i sessionen.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Vem bör läsa boken?

Det här är en bok som verkligen fyller en lucka i litteraturen om ACT. Därför kan den sägas vara obligatorisk läsning för alla som är intresserad av ACT som psykoterapeutisk metod. Men det är inte säkert att det behöver vara den absolut första boken. Robyn förutsätter att läsaren är relativt bekant med ACT, vissa grundläggande begrepp introduceras inte särskilt tydligt. Den som är helt ny på området kan därför ha nytta av börja med att läsa Samtal som fungerar av Rikke Kjelgaard eller ACT helt enkelt av Russ Harris.

Men om du redan har ganska bra koll på ACT så är detta en alldeles utomordentlig bok för att påbörja nästa steg i din utveckling. Men, som Robyn påminner om gång på gång i boken, inbilla dig inte att det finns någon slutdestination. Du kommer aldrig att bli färdig, det enda du kan göra är att ta nästa steg på resan, tills du slutligen dör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *