Att arbeta som psykolog inom habiliteringen

Kristoffer Pettersson den 22 oktober, 2020
My Säfström är en av de psykologer som föreläser här på Mendeleo. Hon har arbetat länge på habiliteringen i Uppsala län och ger till våren en kurs om hur yrkesverksamma kan stötta personer med autism.

Vilken roll har en psykolog som arbetar inom habiliteringen?

Åh! Minst lika varierad som alla de olika diagnoser som ryms inom Habiliteringens breda verksamhet. Både kognitiva men också fysiska funktionsvariationer påverkar ju en människas möjligheter att leva sitt liv på väldigt många olika sätt. En viktig uppgift när det kommer till kognitiva nedsättningar som autism är att utreda och bedöma huruvida svårigheterna faktiskt beror på ett permanent funktionshinder, eller om det finns andra förklaringar. Men även när en patients diagnos redan är fastställd så är det ofta svårt, bland alla de faktorer som påverkar en människa, att avgöra på vilket sätt man kan stötta och anpassa för att kompensera för svårigheterna så att patienten kan höja sin livskvalitet. Även där har psykologen en viktig roll att bedöma och ge råd.

Vad fick dig att bli intresserad av att arbeta i det området?

Att jag fastnade från början tror jag delvis beror på att jag gillar utmaningar. Funktionshinder och autism är ett väldigt komplext område, och där finns än så länge väldigt lite forskning. Det ställer höga krav på oss professionella och innebär en konstant problemlösning. Där har man som psykolog en stor fördel med vår vetenskapliga utbildning för att inte gå vilse. Men det som gör att jag fortfarande är kvar efter snart 10 år måste nog vara alla fantastiska teammedlemmar, och dit räknar jag också in patienterna själva. Man lär sig snabbt när man arbetar med autism att samarbete och flera synvinklar som kompletterar varandra är superviktigt. Det tar tid, men är också otroligt givande.

Vad är det vanligaste som föräldrar till barn med autism frågar dig? Vad brukar du svara?

Den vanligaste frågan är: Hur kommer det att bli när hen blir stor? Det är en vanlig men samtidigt tuff fråga. Jag brukar ibland säga som den framstående brittiska forskaren på ämnet Patricia Howlin att barn med autism blir vuxna personer med autism. Med detta menar jag att det är viktigt att förstå att autism är en kronisk funktionsnedsättning som inte växer bort med tiden. Samtidigt utvecklas ju alla människor. Med rätt anpassningar, stöd, egna strategier och färdighetsträning så går det att kompensera för många av svårigheterna, särskilt om personen hittar en miljö och ett sammanhang som passar just dennes styrkor.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Vilka andra ämnen eller kunskapsområden inom psykologin tycker du är spännande?

Sedan några år tillbaka har jag haft turen att få specialisera mig som psykolog. I samband med detta har jag fått fördjupa mig kring de organisatoriska aspekterna och kvalitetsarbetet som behöver finnas kring all effektiv vård. Här kommer tex frågor som prioriteringar och produktionsplanering in i bilden. Något som är lika viktigt inom vården som i företagsvärlden. Ett annat område är implementeringsvetenskap. Hur ser resan ut från att vi har kunskap om en effektiv behandling till att den faktiskt ges till alla de patienter som behöver den. Jag nämnde ju bristen på forskning. Detta gör att det fortfarande saknas evidensbaserade behandlingar för många av de följdproblem som personer med autism drabbas av. Behandling för tex psykisk ohälsa baseras oftast på normen av människor. Detta gör att behandlingar behöver anpassas för att nå målgruppen, samtidigt som det är viktigt att vara följsam till de verksamma komponenterna om den ska vara effektiv. Det är en spännande balans tycker jag. Slutligen kanske ni redan har förstått att jag tycker det är jättespännande med teamarbete. Eftersom det är en sådan viktig del för att få till effektiv behandling så är detta ett område jag också valt att fördjupa mig i under min specialistutbildning. Vad kännetecknar exempelvis effektiva team i vården? Och hur bygger vi dem?

Att möta en människa med autism

Till våren håller My en introduktionskurs på distans för personer som vill lära sig mer om bemötande av autism. Kursen är lämplig för dig som i arbetet möter människor med autism och som vill ha tips och råd kring hur du kan effektivisera arbetet med dessa personer.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist