Beslut som formar våra liv

Kristoffer Pettersson den 11 juni, 2021
Genom hela livet fattar vi beslut. Många av dessa rör vardagliga företeelser. Vad ska jag ha för kläder på mig idag? Vilken glass ska jag välja? Vart ska jag åka på semestern? Men ibland är beslut avgörande och formar hela vår framtid. Hur gör du när du fattar stora och livsavgörande beslut?

När de vanliga strategierna inte fungerar

Många av våra beslut sker snabbt och automatiskt baserat på mentala genvägar vår hjärna har utvecklat genom åren (vissa är även medfödda). Då vi ställs inför det obekanta, unika omständigheter vi saknar direkt erfarenhet av, så skapas ofta en känsla av osäkerhet. Den vanliga strategin att väga för- och nackdelar mot varandra kan visserligen ge en känsla klarhet. Men den kan lika gärna slå i baklås.

När vi försöker fatta genomtänkta beslut så använder vi oss av vår föreställningsförmåga. Vi målar upp olika scenarion och försöker föreställa oss hur vi kommer att känna i den tänkta framtida situationen. Vi väger det önskvärda mot riskerna och försöker få en så klar bild som möjligt. Problemet är att många av de mest avgörande besluten av nödvändighet behöver ske på oklara grunder. Hur kan vi ens föreställa oss något vi saknar erfarenhet av? Hur kommer livet te sig när du lämnar arbetsplatsen du har ägnat åtta år av ditt liv på? Hur kommer du att trivas på det nya jobbet som du knappt vet vad det handlar om? Vi vet inte på förhand. Därför väcker denna form av beslut ofta ångest.

Du är dålig på att fatta rätt beslut

Ett vanligt tankefel människor har om beslut är att de antar att det alltid går att fatta rätt beslut. Möjligen provocerar denna idé en aning, men jag vill bestämt hävda att du gör dig själv en otjänst om du tror att du kan fatta det rätta beslutet. Självklart har alla beslut konsekvenser, och vissa av dem är mer önskvärda än andra. Problemet är att människor i de flesta fall saknar förmågan att överblicka alla konsekvenser.

En teori om beslutsfattande som länge var det förhärskande inom beslutsforskning kallas expected utility. Detta är en rationell teori som utgår från att människor agerar för att holistiskt väga samman nyttan av olika handlingsalternativ (Edwards, 1954). Under lång tid trodde man att detta ideal var möjligt att uppnå, om vi bara var tillräckligt systematiska i vårt beslutsfattande. Men en mängd forskning visar att människor sällan är logiska och rationella när vi fattar beslut.

Daniel Kahnemans bok Tänka snabb och långsamt

Små vardagliga beslut kan visserligen spä på illusionen om att vi kan tänka igenom en situation och välja rätt väg framåt. Men då det kommer till större och mer avgörande beslut är sikten mindre klar. Beslut fattas oftast med utgångspunkt i såväl medvetet rationellt tänkande som kognitiva och emotionella processer vi själva har svårt att se. Vi har alla blinda fläckar som gör beslutsprocesser svåra att få syn på om. Dessutom har de flesta beslut en mängd konsekvenser som interagerar på ett oöverblickbart sätt.

Du kommer aldrig att få veta om du valde rätt

Ett annat vanligt tankefel om beslut är att vi en dag kommer att få svaret, att vi kommer att få veta ifall vi valde rätt eller fel. Detta är en förförisk och i vissa fall också skrämmande tanke. Tänk om du vaknar upp en dag och inser att du valde fel? Bäst att tänka igenom beslutet extra noga, hellre en gång för mycket än en gång för lite. I mitt kliniska arbete har jag gång på gång sett hur denna tanke leder till låsningar. Det är som att livet måste stanna upp tills all osäkerhet suddas ut. Men livet stannar inte upp, det fortgår. Skillnaden är att du inte deltar, du är upptaget med vad du ska välja, paralyserad och frånvarande.

Även om du till sist uppnår den där eftersträvansvärda klarheten så lurar ändå en oroande tanke i bakgrunden. Hur hade det blivit om jag valt det andra alternativet? Här kommer vi till kärnan i detta tankefel, du kommer aldrig att få veta hur det hade blivit om du hade valt på ett annat sätt! Den verklighet som hade utspelat sig om du valt en annan väg kommer för alltid att vara okänd. Kanske känner du att du valt rätt utan vetskap om att alternativet hade känts ännu bättre. Eller så tror du att du valde fel utan att känna till alla de förödande konsekvenser du hade mött längs den andra vägen. Stora livsavgörande beslut är nästan alltid chansningar, och vi får aldrig veta om vi chansade rätt.

Du kan inte veta vem du kommer att vara i framtiden

När du bestämmer dig för att göra en ändring i ditt liv möter du givetvis nya erfarenheter. Vissa av dessa erfarenheter formar sig som person. Du förändras gradvis och när åren går skiftar prioriteringar, åsikter och vad som motiverar dig. Detta skapar ytterligare svårigheter i att överblicka framtiden.

I psykologin kallas detta fenomen för the end-of-history illusion (Quoidbach m.fl., 2013). Denna illusion beskriver hur människor i alla åldrar tror att de har utvecklats och förändrats fram tills idag, men att utvecklingen nu har stannat av. Människor är helt enkelt dåliga på att föreställa sig en framtid då det tänker, känner och fungerar på ett annat sätt. Du kan inte förutsäga värdet av en upplevelse som återspeglar ditt framtida jags preferenser.

Man som funderar över vilket beslut han ska fatta

Släpp det rationella

Kontentan av allt detta är att stora beslut behöver fattas med grund i något annat än rationella argument. Ska vi hårdra det hela kan man säga att vi faktiskt inte vet vad vi håller på med när vi funderar över stora livsavgörande förändringar. Vi behöver kontakt med direkta upplevelser för att veta vad vi ska välja, och eftersom vi inte har direkta upplevelser av framtiden så går det heller inte att fatta rationella beslut om det långsiktiga.

Ett alternativt sätt att förhålla sig till stora beslut är att se dem som en serie upptäckter. Försök förhålla dig nyfiket utforskande till vem du blir när du väljer riktning. Det kan finnas en poäng med att prova något nytt enbart för erfarenhetens och upptäcktens skull. Ett beslut om att skaffa barn eller inte kan baseras på nyfikenhet av hur det är att vara förälder. Däremot bör valet inte baseras på om upplevelsen antas vara behaglig eller obehaglig, alla föräldrar vet att det finns gott och väl så att det blir över i båda dessa vågskålar.

Vad är viktigt här och nu?

Ytterligare ett sätt att finna vägledning är att fråga sig själv vad som är viktigt här och nu, just i denna stund? Beslut om framtiden har mycket med motivation att göra, vi försöker förstå vad vi kommer att känna oss engagerade i även på lång sikt. Och här finns en genväg.

Det finns vissa saker som kan väcka engagemang i stunden, helt oberoende av logiska och rationella argument om en framtid vi inte känner till. I terapiformen Acceptance & Commitment Therapy (ACT) kallas detta värden. Vad sätter du värde på? Vad är viktigt just nu? Det finns givetvis inga garantier för att dina värden inte ändras i framtiden. Men du har ändå fattat ditt beslut på något du har direktkontakt med i stunden, vilket är en stabilare bas för ditt beslut än en hypotetisk framtid.

Edwards, W. (1954). The theory of decision making. Psychological Bulletin, 51(4), 380–417. https://doi.org/10.1037/h0053870
Quoidbach, J., Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2013). The end of history illusion. Science, 339(6115), 96–98. https://doi.org/10.1126/science.1229294

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist