Betydelsen av kontinuerlig utveckling

Kristoffer Pettersson den 23 oktober, 2020
Om du arbetar inom vård eller omsorg i någon form är det hög sannolikhet att du kommer att behöva ägna en stor del av ditt yrkesliv åt att uppdatera dina kunskaper. Vi kommer här gå igenom några av de viktigaste skälen till att hålla dig uppdaterad.

Minns du när du var färdig med din grundutbildning och fick möjligheten att komma ut och praktisera allt du hade lärt dig? Kanske var det en härlig tid. Äntligen fick du möjlighet tillämpa alla kunskaper du fått med dig efter år av studier. Eller så var det tuffare än du hade trott att ställa om från utbildning till yrkesliv.

För mig gick övergången från studier till yrkesliv allt annat än smidigt. Eller, på ytan såg det nog rätt smidigt ut. Jag fick ett jobb jag borde ha varit nöjd med och av allt att döma klarade jag det väl. Men inuti kände jag en panikartad stress jag inte hade känt någon gång tidigare i mitt liv. Fem år av psykologistudier borde har gjort mig bättre rustad, tänkte jag. Jag ansåg att jag borde vara bättre på att hantera den våg av osäkerhet jag nu upplevde. Min naiva tro var att psykologprogrammet skulle ha suddat ut alla blinda fläckar, att jag skulle ha alla svar och helt plötsligt känna mig lugn och trygg. Sanningen var något annorlunda. Men med tiden hamnade vissa pusselbitar på plats. Jag fortsatte att utvecklas, och insåg sakta men säkert att jag hade ett helt liv av lärdomar framför mig. Under fem år hade jag gått och trott att poängen med examen var att bli färdig, jag började inse att det handlade om att få börja.

Du säkerställer att dina kunskaper är uppdaterade

Oavsett vilket område du verkar inom så växer kunskapsfältet exponentiellt. Den kunskap du har med dig från din grundutbildning blir gradvis allt mindre värd för varje år som går. För att hålla takt med dina yngre kollegor behöver du därför kontinuerligt vidareutbilda dig. Detta är också ett ansvar du har gentemot dina klienter, de både förväntar sig och har rätt till kompetenta och uppdaterade insatser, oavsett om du arbetar med psykoterapi, socialt arbete, fysioterapi eller någon annan form av vård eller omsorg.

Du kan i högre grad vara delaktig och bidra på din arbetsplats

Genom att hålla dig ajour med ditt kunskapsfält blir du mer värdefull för din arbetsgivare. Du kan också vara mer delaktig i diskussioner, komma med värdefulla förslag och dela med dig av dina kunskaper så att dina medarbetare och den målgrupp du arbetar med kan gynnas. Detta är givetvis också en fördel för din egen karriär och vilka utvecklingsmöjligheter och ansvarsområden du kan ta dig an.

Du får lättare att upprätthålla intresse och engagemang för arbetet

Med erfarenhet kommer ofta trygghet. Det kan vara skönt att känna att man vet vad man håller på med men i detta bor också en fara. Vi kan gradvis bli alltmer bekväma och risken är att vi slutar ta till oss ny kunskap. Därför behöver vi hela tiden arbeta aktivt för att upprätthålla nyfikenhet inför det nya, på så sätt blir arbetet fortsatt intressant och engagerande, även när åren går.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Utveckling genom hela yrkeslivet

I vissa yrken är vidareutbildning ett krav från professionella organisationer eller föreningar. Det uppfattas som en plikt och ansvar att ständigt ta in och förhålla sig till ny kunskap. Oavsett om du har ett sådant krav på dig utifrån eller inte så är det en god idé att söka inåt efter den egna motivationen att hålla sig uppdaterad. På sätt och vis är det också ett personligt ansvar att se till att den kunskap och de färdigheter du bygger ditt arbete på verkligen överensstämmer med rådande kunskapsläge.

Men kontinuerlig utveckling bör också vara engagerande och roligt på ett personligt plan. När du har deltagit i utbildningar eller kurser i vidareutbildande syfte kan det ibland vara svårt att sätta fingret på vad du egentligen har lärt dig. Har du fått till dig några nya färdigheter? Vet du hur du ska applicera dem i ditt arbete? Ibland är svaret tyvärr nej. Därför lägger vi extra stort fokus på praktiska frågor i våra kurser. Innehållet görs konkret och direkta råd för hur färdigheter kan tillämpas i din vardag är en grundförutsättning för att utbildning ska bidra till utveckling på riktigt.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist