Det hjälpsamma tvivlet

Elin Wesslander den 12 april, 2021
Har det hänt någon gång att du tvivlar på dig själv som psykoterapeut? Förmodligen svarar de flesta ja på den frågan. Jag gör det ofta. Att tvivla på sin kunskap, sin förmåga eller huruvida man ens passar för yrket kan upplevas plågsamt och stressande. En tröst i dessa stunder är att det finns forskning som menar att tvivlet är till nytta!

Helene A. Nissen-Lie med kolleger (2015) har undersökt 70 psykoterapeuter från 16 olika mottagningar i Norge. De ville ta reda på hur självtvivel och relaterade faktorer kan påverka behandlingsutfall. De mätte psykoterapeuternas copingstrategier i svåra situationer, deras förhållande till sig själva och deras nivå av professionellt självtvivel. De följde även upp behandlingsutfallet hos deras klienter efter sex, 12 och 24 månader.

Det professionella självförtroendets fallgrop

Man skulle kunna tro att psykoterapeuter med stor tilltro till sin förmåga att leverera bra behandling också får bäst resultat med sina klienter, men så verkar inte vara fallet. Man kan tydligen ha ett alltför gott självförtroende som psykoterapeut, särskilt om det i sin tur leder till att man avstår från att hanterar de svårigheter som dyker upp under behandlingen, något som verkar vara en större risk med hög tilltro till sitt professionella jag.

Älska dig själv som person, tvivla på dig själv som psykoterapeut

Det är intressanta fynd i studien som ger oss en bild av vad som ger terapeutisk nytta. Forskarna sammanfattar det med att spekulera i slutsatsen älska dig själv som person, tvivla på dig själv som psykoterapeut. Vi får gärna tycka gott om oss själva som personer bara vi förhåller oss öppna för att vi kan ha fel i vår yrkesutövning.

Vad är det som gör tvivlet framgångsrikt?

Så vad är det då som gör att tvivlet kan leda till framgång? Är du tvärsäker på din sak ökar risken att du kör på med ditt arbete och missar signaler om att du borde tänka om och/eller göra annorlunda. Är du istället mer tvivlande kan det öka öppenheten för att ta in signaler som hjälper dig i terapeutiska vägval. Det som i den aktuella studien visar sig vara framgångsfaktorn är just att du som terapeut upptäcker svårigheter och hanterar dessa under behandlingens gång.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Framgångsrik hantering av svårigheter

Hur vi psykoterapeuter hanterar svårigheter som dyker upp i terapin har stor betydelse. Artikelförfattarna tittar på olika copingstrategier och några exempel på framgångsrika sådana är:

 • Ta initiativ och påtala den situation som är.
 • Dela med sig av att situationen är svår och försöka lösa den tillsammans med klienten.
 • Tillåta obehagliga känslor att finnas där.
 • Gå igenom för sig själv hur problemet uppstod.
 • Ta hjälp av en kollega eller annan professionell.
 • Konsultera en relevant forskningsartikel, bok eller utbildning.

Bristande hantering av svårigheter

Strategier som däremot inte leder till terapeutisk utveckling kan vara att:

 • Hoppas på att saker ska lösa sig av sig självt.
 • Kritisera klienten för att orsaka problem.
 • Överväga att avsluta terapin.
 • Visa frustration.
 • Skjuta upp det terapeutiska arbetet.
 • Gå utanför den terapeutiska rollen och göra akutstyrda insatser för patienten.

Sammanfattning

Det är troligt att kraftigt tvivel och självkritik kan verkande hämmande och begränsande för en psykoterapeut. Är man fast i tankarna om sina fel och brister kan det vara svårt att våga testa nytt och vara öppen för det som händer. Ett visst mått av tvivel verkar dock vara av godo och det kan värma en ängslig psykoterapeuts hjärta. Låt oss tvivla på det vi gör så att vi är öppna för att se signaler på att något går fel. Låt oss då vara nyfikna på vad vi kan göra annorlunda och sedan våga testa nytt. Låt oss göra detta tillsammans med våra klienter och på samma gång modellera för dem att det är ok att vara osäker, göra fel och ändra sig. Det kan vara riktigt välgörande, både för klienterna och för oss!

Nissen-Lie, H. A., Rønnestad, M. H., Høglend, P. A., Havik, O. E., Solbakken, O. A., Stiles, T. C., andMonsen, J. T. (2015). Love Yourself as a Person, Doubt Yourself as a Therapist? Clin. Psychol. Psychother., doi: 10.1002/cpp.1977

Artikeln är skriven av Elin Wesslander
Elin Wesslander är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon har varit verksam sedan 2003 och har under sin karriär som psykolog arbetat med behandling, handledning och utbildning inom området tillämpad psykologi.

Förutom att arbeta på Mendeleo driver Elin en egen verksamhet som syftar till att hjälpa psykologer utvecklas i sin profession. Hon har sin bas i Umeå men erbjuder professionsutvecklande handledning digitalt till yrkesverksamma över hela landet. Att stötta och hjälpa professionella i deras utveckling på väg mot ökad kompetens och yrkesskicklighet är en av Elins främsta specialiteter.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist