Bekanta dig med våra föreläsare

Har du någonsin gått en kurs där föreläsaren har varit allt annat än inspirerande? Det har vi, allt för många gånger! För att verkligen bidra till utveckling och lärande behöver pedagogiken vara intresseväckande och engagerande. Fortbildning behöver också vara konkret och direkt relevant för den yrkesmässiga vardagen.
Skickliga föreläsare har förmågan att fånga lyssnarens uppmärksamhet och visa hur utveckling är möjlig och inom räckhåll. De har dessutom ett öga för färdigheter och kan ge konkret och hjälpsam feedback. På Mendeleo väljer vi noggrant ut föreläsare som kan just detta. 

Är du föreläsare och vill ha hjälp att nå ut?

Vi kan underlätta ditt arbete!
Läs mer

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48