Cecilia Norin

Cecilia Norin är legitimerad psykolog sedan 2003 och legitimerad psykoterapeut sedan 2015. Hon har lång erfarenhet av metod- och ärendehandledning inom till exempel öppenvårdspsykiatri, rättspsykiatri, primärvård, socialtjänst, kommunpsykiatri och psykologutbildning. Cecilia har även gedigen erfarenhet av att arbeta med grupputveckling i mindre och större personalgrupper.
Cecilia är en erfaren och uppskattad föreläsare och har föreläst på t.ex. specialistutbildningar för psykologer, grundläggande psykoterapiutbildningar, och inom kommunala verksamheter och landsting.
Sin psykolog- och psykoterapeututbildning gick hon med KBT-inriktning (kognitiv beteendeterapi). Hon är även utbildad i Acceptance and comittment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi, DBT (dialektisk beteendeterapi) och prolonged exposure (PE) för PTSD. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling vid bland annat stressproblematik, oro/ångest, livskriser och nedstämdhet.

Kontakt

Cecilia Norin
Legitimerad psykolog och psykoterapeut
Hemsida: www.psykologernabn.se
E-postadress: cecilia.norin@psykologernabn.se

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48