Kerstin Jeding

Jag är legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet 1996. Efter utbildningen doktorerade jag i arbetspsykologi vid University of Oxford i England, och arbetade sedan med forskning om stress, sömn och hälsa vid dåvarande Institutet för Psykosocial Miljö och Karolinska Institutet. Därifrån började jag arbeta på Stressmottagningen och arbetade där i många olika roller: rehabkonsult med fokus på arbetsåtergångar, bedömningspsykolog, individ- och gruppterapeut och de sista fem åren fram till och med 2019 som programsamordnare och viceVD.
Jag arbetar med Kognitiv Beteendeterapi (KBT), och främst det som kallas tredje vågens KBT: Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Genom utbildning, forskning och kliniskt arbete har jag specialiserat mig på sömn, stress och utmattningssyndrom och kombinerar kliniskt arbete med föreläsningar, projekt och författarskap.
Jag är författare till fyra böcker:
29 sidor mot stress, Albert Bonniers förlag 2010
29 sidor mot oro, Albert Bonniers förlag 2010
29 sidor mot sömnbesvär, Albert Bonniers förlag 2010
Vägen ur utmattningssyndrom, tillsammans med Giorgio Grossi, Natur & Kultur 2018

Kontakt

Kerstin Jeding
Legitimerad psykolog och fil dr
Hemsida: www.kerstinjeding.se
E-postadress: kerstin@jeding.se

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48