Maja Larsson

Pedagog och illustratör
hej@majalarsson.se
Svartvitt porträtt av Maja Larsson, pedagog, illustratör och graphical recorder
Maja Larsson driver sedan 2012 det egna bolaget Maja På Näset AB där hon stödjer olika verksamhetsförändringar med kreativt skapande och lärande från sin ateljé, långt ut i skogen norr om Uppsala.

Kommunikativa illustrationer, animationer och ritade filmer tar form under arbetsveckorna. Genom sina ofta enkla och kvicka illustrationer skapar Maja samsyn i grupper. Deltagarna kan genom det visuella materialet bättre förstå varandra, enas i frågor och sedan tryggt ta arbetet vidare tillsammans.

Maja säger att hon egentligen inte säljer bilder utan ett sätt att tänka. Att rita är att lära. Maja lånar därför gärna ut ett par pennor till sina uppdragsgivare och uppmuntrar till samskapande. Hon hävdar enträget att alla kan rita.

”När du kombinerar det verbala med det visuella tenderar du att både bli mer engagerad och minnas innehållet bättre. En ritad bild, gemensamt skapad i realtid, ökar förståelsen för innehållet och skapar trygghet i mötet. En bild är konkret. Den går att ta ställning till och att enas eller inte enas kring. Huruvida en alldeles utmärkt plats att starta en resa på.”

Maja Larsson är utbildad pedagog vid Umeå Universitet och illustratör med flera års konstskolestudier som grund. Maja är också utbildad projektledare, kommunikatör och har flera års erfarenhet av arbetsledning både inom skola och utbildning samt i byråvärlden.

Maja Larsson

Pedagog och illustratör
hej@majalarsson.se
Maja Larsson driver sedan 2012 det egna bolaget Maja På Näset AB där hon stödjer olika verksamhetsförändringar med kreativt skapande och lärande från sin ateljé, långt ut i skogen norr om Uppsala.

Kommunikativa illustrationer, animationer och ritade filmer tar form under arbetsveckorna. Genom sina ofta enkla och kvicka illustrationer skapar Maja samsyn i grupper. Deltagarna kan genom det visuella materialet bättre förstå varandra, enas i frågor och sedan tryggt ta arbetet vidare tillsammans.

Maja säger att hon egentligen inte säljer bilder utan ett sätt att tänka. Att rita är att lära. Maja lånar därför gärna ut ett par pennor till sina uppdragsgivare och uppmuntrar till samskapande. Hon hävdar enträget att alla kan rita.

”När du kombinerar det verbala med det visuella tenderar du att både bli mer engagerad och minnas innehållet bättre. En ritad bild, gemensamt skapad i realtid, ökar förståelsen för innehållet och skapar trygghet i mötet. En bild är konkret. Den går att ta ställning till och att enas eller inte enas kring. Huruvida en alldeles utmärkt plats att starta en resa på.”

Maja Larsson är utbildad pedagog vid Umeå Universitet och illustratör med flera års konstskolestudier som grund. Maja är också utbildad projektledare, kommunikatör och har flera års erfarenhet av arbetsledning både inom skola och utbildning samt i byråvärlden.

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist