My Säfström

leg. psykolog
my.safstrom@gmail.com
Leg. psykolog My Säfström i svartvitt
My Säfström är legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet. Hon är utbildad inom både KBT och psykodynamisk metod och är sedan några år tillbaka även under specialistutbildning för psykologer inom klinisk vuxenpsykologi.

I snart ett decennium har hon arbetat på Habiliteringen inom Region Uppsal, vilket är en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och deras konsekvenser i vardagen. I denna roll har hon ägnat sig åt både utredning, behandling, utbildning samt handledning.

Utöver det kliniska arbetet har hon även verksamhetsuppdrag som vårdprogramsutvecklare för målgruppen Autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. I sin specialistutbildning fördjupar hon sig inom organisationsområdet kring områden som implementeringsvetenskap och teamutveckling. Hon brinner extra starkt för frågor som rör utvecklingen av effektiva team samt spridning av ny kunskap och effektiva och patientsäkra metoder.

My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både den somatiska vården, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter. Sedan några år tillbaka arbetar hon även med handledning och utbildning i egen verksamhet.

My Säfström

leg. psykolog
my.safstrom@gmail.com
My Säfström är legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet. Hon är utbildad inom både KBT och psykodynamisk metod och är sedan några år tillbaka även under specialistutbildning för psykologer inom klinisk vuxenpsykologi.

I snart ett decennium har hon arbetat på Habiliteringen inom Region Uppsal, vilket är en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och deras konsekvenser i vardagen. I denna roll har hon ägnat sig åt både utredning, behandling, utbildning samt handledning.

Utöver det kliniska arbetet har hon även verksamhetsuppdrag som vårdprogramsutvecklare för målgruppen Autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. I sin specialistutbildning fördjupar hon sig inom organisationsområdet kring områden som implementeringsvetenskap och teamutveckling. Hon brinner extra starkt för frågor som rör utvecklingen av effektiva team samt spridning av ny kunskap och effektiva och patientsäkra metoder.

My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både den somatiska vården, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter. Sedan några år tillbaka arbetar hon även med handledning och utbildning i egen verksamhet.
info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist