Peter Karlsson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi
peter.karlsson@besiva.se
Porträtt i svartvitt av leg. psykolog Peter Karlsson
Peter är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd (PBS), och han har också skrivit den populära boken Beteendestöd i vardagen.

Sedan i maj 2018 driver Peter företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

Besiva står för Beteendestöd i vardagen och drivkraften är att med forskningsbaserade metoder skapa utveckling och livskvalitet för de personer jag arbetar med, elever, klienter och brukare och för deras nätverk, både anhöriga och personal. PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället. PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt, eller ett ramverk, för att organisera förebyggande, behandlande och/eller pedagogiska insatser på individ- grupp- eller organisationsnivå. Internationellt har PBS idag stor betydelse inom framför allt två områden. Det ena gäller arbete med personer som har allvarliga problemskapande beteenden. Det andra området gäller förebyggande arbete på verksamhetsövergripande nivå, framför allt inom skolan, i syfte att skapa trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering, ett förhållningssätt som har kommit att kallas för skolövergripande positivt beteendestöd (eng. School wide positive behavior support; SWPBS).

Peter Karlsson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi
peter.karlsson@besiva.se
Peter är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd (PBS), och han har också skrivit den populära boken Beteendestöd i vardagen.

Sedan i maj 2018 driver Peter företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

Besiva står för Beteendestöd i vardagen och drivkraften är att med forskningsbaserade metoder skapa utveckling och livskvalitet för de personer jag arbetar med, elever, klienter och brukare och för deras nätverk, både anhöriga och personal. PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället. PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt, eller ett ramverk, för att organisera förebyggande, behandlande och/eller pedagogiska insatser på individ- grupp- eller organisationsnivå. Internationellt har PBS idag stor betydelse inom framför allt två områden. Det ena gäller arbete med personer som har allvarliga problemskapande beteenden. Det andra området gäller förebyggande arbete på verksamhetsövergripande nivå, framför allt inom skolan, i syfte att skapa trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering, ett förhållningssätt som har kommit att kallas för skolövergripande positivt beteendestöd (eng. School wide positive behavior support; SWPBS).

Föreläsarens kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist