Soroush Shouri

leg. psykolog
interkulturellmedvetenhet@gmail.com
Leg. psykolog Soroush Shouri i svartvitt
Soroush är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av handledning och utbildning inom socialtjänst, myndigheter och HVB-hem.

Han föreläser och håller utbildningar i interkulturell medvetenhet, vilket är ett förhållningssätt som han själv har utvecklat. Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i frågor kring nyanlända flyktingar.

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer. Personen vi möter bör varken ses enbart som en representant för sin kultur eller som en isolerad individ, opåverkad av sin kulturella kontext. En människa är både en unik individ och en produkt av sin kultur, sitt ursprung, sin uppväxt. Det är av stor vikt att vi har båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Ett balanserat förhållningssätt gör det lättare för oss att hjälpa personen vi möter.

Ett sådant helhetsperspektiv är inte enkelt att uppnå. I varje möte aktiveras känslor och antaganden som blir till hinder för att verkligen se människan vi har framför oss. När vi saknar information fyller vår hjärna i själv, allt för att hitta mönster och hjälpa oss att förstå vår omvärld.

Soroush Shouri

leg. psykolog
interkulturellmedvetenhet@gmail.com
Soroush är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av handledning och utbildning inom socialtjänst, myndigheter och HVB-hem.

Han föreläser och håller utbildningar i interkulturell medvetenhet, vilket är ett förhållningssätt som han själv har utvecklat. Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i frågor kring nyanlända flyktingar.

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer. Personen vi möter bör varken ses enbart som en representant för sin kultur eller som en isolerad individ, opåverkad av sin kulturella kontext. En människa är både en unik individ och en produkt av sin kultur, sitt ursprung, sin uppväxt. Det är av stor vikt att vi har båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Ett balanserat förhållningssätt gör det lättare för oss att hjälpa personen vi möter.

Ett sådant helhetsperspektiv är inte enkelt att uppnå. I varje möte aktiveras känslor och antaganden som blir till hinder för att verkligen se människan vi har framför oss. När vi saknar information fyller vår hjärna i själv, allt för att hitta mönster och hjälpa oss att förstå vår omvärld.

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist