Hålla fokus med bibehållen relation

Elin Wesslander den 3 december, 2020
Mendeleo har den stora glädjen att erbjuda kursen Hålla fokus utan att tappa relationen med Karin Ovefelt. Med start den 8:e januari har du som arbetar med KBT möjlighet att få ta del av Karins klokskap och utmana dig själv tillsammans med en mindre grupp andra behandlare. Kursen sker på distans och är uppdelad i tre delar om två timmar med eget arbete mellan gångerna.

Förutom att Karin Ovefelt är psykolog, psykoterapeut och handledarutbildad i KBT så är hon en mästare på att skapa närvaro i samtal och hjälpa den hon möter att reflektera kring sig själv och sina beteenden i terapirummet.

Vi ser mycket fram emot kursen och ville veta mer om vad Karin tänker om den samt vad hon själv kämpar med i terapirummet så vi ställde några frågor till henne.

Din kurs heter ”Hålla fokus utan att tappa relationen”. Vad skulle du säga är den vanligaste anledningen till att vi tappar fokus i terapin?

Vanskligt att säga den vanligaste anledningen men enligt min erfarenhet är det när vi har subtila och/eller tydliga undvikande- och kontrollbeteenden i sessionen. Båda parter är relativt omedvetna om att i vissa lägen är vi känslostyrda och hamnar då i särskilda relationsmönster. Terapeuten behöver bli medveten om det, och ta ansvar för att styra tillbaka till det som är viktigt att stanna upp vid.

När har du själv som svårast att bibehålla fokus?

Jag har haft två värdefulla handledare, Alan Fruzzetti och Anna Kåver. Alan har pekat på hur jag blir känslostyrd och vill bevara relationen mer än att våga vara rak och tydlig och ta upp det som behöver tas upp. Tre mantran klingar i mig:

  • Keep Target!
  • Don´t be so nice and polite!
  • Practice don´t beeing liked!

Som du säkert anar har jag fått träna exponering för obehag och nya relationsbeteenden i syfte att bli en skarpare terapeut.

Annas mantran klingar såhär:

  • Våga trycka på blåmärket!
  • Ha ett kardborrband i ryggen!

Det första är samma tanke som Alans och det senare är när jag vill hjälpa för mycket och går in för snabbt med problemlösning innan jag har analysen klar tillsammans med patienten dvs acceptans och analys först.

Ett exempel jag haft nyligen är hur jag efter en session med en relativt ny klient blir uppmärksam på hur hen pratat väldigt mycket och där jag inte får grepp om problematiken. Behöver då till nästa gång styra mer medvetet för att få analysen tydlig och en överenskommelse om att gå in i ett gemensamt arbete.

Hand som håller upp kameralins där bakgrunden syns i fokus

Under kursen får deltagarna titta på sig själva och dela sina reflektioner och upplevelser med andra. Varför lägger du upp det så? Vad fyller det för funktion för inlärningen?

För att öka färdigheter och flexibilitet måste vi göra, inte bara prata om, och vi måste våga då det ofta är att gå ur vårt trygghetsläge. Min erfarenhet är att när vi börjar självreflektera och bli beteendeterapeuter med oss själva då utvecklar vi hantverket. Med det menar jag att vi redan har tekniker, manualer, metoder osv och det vi kan utveckla är att bli skarpare beteendeterapeuter i rummet både i analysarbetet och i relationsdansen med klienten.

Vad får man ut av att delta på din kurs?

Min förhoppning är att om man går kursen kommer man ha redskap att fortsätta ett arbete med sig själv. Där du är mer medveten kring när du är/blir känslostyrd och vad du automatiskt gör då, i syfte att kunna göra något mer effektivt i den situationen. Vi kommer att nogsamt gå igenom att validera och att konfrontera. Det är relationsfärdigheter som vi oftast inte konkret har tränat. Att kunna vakta så att jag inte hamnar i ett mönster av att över-hjälpa en klient, hen blir beroende av mig. Att kunna vakta så att jag inte hamnar i ett mönster av att under-hjälpa en klient, dvs min analys är inte så specifik som vi behöver för att få till effektiva interventioner. Hoppas vi ses!

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Artikeln är skriven av Elin Wesslander
Elin Wesslander är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon har varit verksam sedan 2003 och har under sin karriär som psykolog arbetat med behandling, handledning och utbildning inom området tillämpad psykologi.

Förutom att arbeta på Mendeleo driver Elin en egen verksamhet som syftar till att hjälpa psykologer utvecklas i sin profession. Hon har sin bas i Umeå men erbjuder professionsutvecklande handledning digitalt till yrkesverksamma över hela landet. Att stötta och hjälpa professionella i deras utveckling på väg mot ökad kompetens och yrkesskicklighet är en av Elins främsta specialiteter.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist