Hålla föreläsningar på distans

Kristoffer Pettersson den 9 januari, 2021
Vid det här laget står det klart att coronapandemin har fått omfattande konsekvenser för stora delar av samhället. Förutom de enorma effekterna på hälsa och sjukvårdssystemet har även utbildningsmarknaden fått ställa om till digitala format. I denna artikel kommer vi att ge några råd om hur du som föreläser digitalt kan göra för att nå fram med ditt budskap.

Saker som är annorlunda vid distansutbildning

Föreläsare som tvingats växla över till att ge sina utbildningar har det senaste året blivit konfronterad med alla de möjligheter och utmaningar som distansformatet erbjuder. I många fall används samma material online, vilket tyvärr inte är optimalt. Flera saker blir annorlunda när man inte kan ses, vilket ställer föreläsaren inför en rad nya utmaningar.

När föreläsaren befinner sig i samma rum finns en rad pedagogiska hjälpmedel till hands. Det går att visa bilder, skriva och interagera på ett fritt sätt samtidigt som deltagarna har uppmärksamheten både på dig som föreläsare och på det innehåll du presenterar.

När ni träffas över videosamtal begränsas däremot möjligheterna att interagera med innehållet. Även om det går att använda ungefär samma typ av pedagogiska hjälpmedel online så uteblir den omedelbara kopplingen mellan innehållet och dig som presenterar.

Situationen är även annorlunda för den som deltar. När ni träffas på plats finns nämligen sociala normer som gör att deltagare avstår från att vända uppmärksamheten bort från utbildningssituationen. Framför datorn kan däremot deltagarna förbli anonyma, vilket ökar risken för distraktioner. Deltagarna får helt enkelt inte samma hjälp av gruppen att upprätthålla intresset för det som presenteras.

Sammantaget innebär detta att både föreläsaren och det pedagogiska materialet behöver anpassas för att hålla kvar engagemanget hos publiken.

I någon bemärkelse kan all utbildningsverksamhet sägas handla om att konkurrera med människors tendens att fokusera på ovidkommande saker. När vi försöker göra det online är det svårare eftersom föreläsaren inte befinner sig i rummet och det är också svårare att konkurrera med alla kraftfulla distraktioner som finns tillgängliga. Deltagaren är fullständigt fri att ägna sig åt annat.

Av dessa skäl behöver vi eliminera så mycket av distraktionerna och se till att presentationsmaterialet är så lockande som möjligt.

Optimera situationen för distansutbildning

På en onlineföreläsning konkurrerar du hela tiden om dina utbildningsdeltagares uppmärksamhet. Det är mejl som ska besvaras, vänner som messar, serier på teven, hundar som skäller, barn som skriker. För att fånga dina åhörares uppmärksamhet behöver du som föreläsare vara något extra. Du behöver förtjäna den uppmärksamhet du annars är van att få gratis när ni ses på plats.

För att göra det behöver du först och främst säkerställa att du hörs och syns på ett bra sätt. Det sista du vill är att deltagare på din föreläsning måste anstränga sig för att uppfatta ditt budskap.

Många som föreläser online gör det hemifrån. Det är en god idé att säkerställa att omgivningen såväl som tekniken fungerar optimalt för ändamålet. Inbyggda lösningar, som webkameror och mikrofoner, är visserligen smidiga att använda men ger knappast dina deltagare optimala förutsättningar att se och lyssna till det du har att säga. Jämför med att hålla en föreläsning på plats, som föreläsare både syns och hörs du ofta tydligare än övriga i rummet. Samma förutsättningar behöver finnas i det digitala rummet.

Börja med att se över de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en lyckad distansföreläsning med hjälp av bilden nedan.

Infographic som ger råd om hur den fysiska miljön bör se ut vid videoföreläsning eller onlinemöte

Välj rätt plattform

Det finns mängder av avancerade plattformar för att föreläsa på distans. I Sverige har Zoom och Microsoft Teams slagit igenom med stor kraft. Har du deltagit i någon form av föreläsning eller möte under det senaste året är chansen stor att du har använt någon av dessa plattformar. Funktionerna i Teams och Zoom är i stora drag likartade, men vissa funktioner i Zoom gör att det är alternativet att föredra för de flesta. Det finns exempelvis möjlighet att snabbt dela upp deltagarna i smågrupper och låta dem göra uppgifter som en del av din föreläsning, något som kan verka till din fördel för att det blir ett naturligt avbrott som kan skärpa uppmärksamheten hos dina åhörare.

Anordnar du större evenemang är det däremot en idé att titta närmare på några av de andra lösningarna som finns på marknaden. Zoom kan visserligen uppgraderas till fler deltagare, men det kostar mer än vad det smakar. Några plattformar att hålla ögonen på är GoToWebinar och WebinarJam. Även om de saknar smidigheten i Zoom så möjliggör dessa verktyg storskaligheten på ett helt annat sätt.

Hantera deltagarnas skärmtrötthet

Har du någonsin funderat över hur svårt det är att sitta vid en dator och bara göra en enda sak? Det är näst intill omöjligt, hela tiden finns något som lockar dig vidare till nästa och nästa och nästa sak.

Problemet blir än värre när vi sitter längre stunder. Tröttheten ger sig på. För att minska risken att deltagarna på börjar ägna sig åt annat behöver du därför regelbundet spränga in pauser och alternativaktiviteter.

En vanlig frekvens av pauser under utbildningar varierar mellan en i timmen till varannan timme. I det digitala formatet är det en fördel att dubbla frekvensen. Ta gärna en paus varje halvtimme, men håll den lite kortare för att inte förlora dyrbar föreläsningstid.

Det är också värdefullt att regelbundet göra något som aktiverar deltagarna. All form av kreativitet är bra, ju galnare desto bättre. Det förekommer att föreläsare på distans anordnar pausgymnastik och andra former av fysiska lekar för att få sina deltagare att kliva upp från stolen och röra lite på sig. Det är bara din fantasi som sätter gränserna. Här kommer några förslag på vad du skulle kunna göra:

  • Led ett kort stretching-pass
  • Anordna en tävling i vem som kan göra flest höga upphopp på en minut
  • Låt deltagarna slå av kameran och dansa vilt till sin favoritlåt
  • Anordna en bingo där den första deltagaren som hör dig säga ett visst ord fem gånger vinner ett pris

Skapa fängslande material

För att lyckas med din distansföreläsning behöver du också se till att ditt utbildningsmaterial är engagerande. Även om du som föreläser gör allt för att fånga deltagarnas uppmärksamhet riskerar det att inte vara tillräckligt om materialet är tråkigt.

Men vänta lite nu, kanske du tänker, är det egentligen så viktigt att ha en flashig PowerPoint-presentation. Är det inte jag som leder presentationen och det jag har att säga som är viktigast? Jo, självklart! Men som vi redan varit inne på så skiljer sig onlineformatet från det fysiska rummet. Här konkurrerar du med innehåll på hela internet, varav mycket är extremt väldesignat med rörliga bilder, animeringar och klara färger. När du föreläser på distans är ditt material faktiskt ännu viktigare än när du är på plats.

I de flesta plattformar för onlinemöten upptar dina bilder huvuddelen av dina åhörares skärmar, bilden av dig är på sin höjd en liten fyrkant i hörnet. En lösning på problemet är ju såklart att hela tiden avbryta skärmdelningen så att deltagarna får möjlighet att se dig. Men gör du det alltför ofta kan det bli en distraktion i sig. Därför går det inte att komma ifrån att de bilder du visar upp är en viktig komponent i din presentation. Dina bilder behöver göra åtminstone en del av grovjobbet med att fånga deltagarnas uppmärksamhet.

När det kommer till design är det enklast att säga vad som är fel: färglösa och textbaserade bilder som placeras statiskt på skärmen under längre stunder. Kombinera detta med en monoton röst i bakgrunden och du har ett säkert botemedel mot insomni.

Dina bilder behöver inte bara se bra ut, de behöver också förändras hela tiden för att inte tråka ut publiken. Och som om inte det vore nog behöver de också fungera som ett stöd och fördjupning för vad du har att säga så att deltagarna förstår ditt budskap på en djupare nivå. Om människor inte förstår vad du har att säga, eller om bilderna inte hjälper dem att förstå, då börjar de ägna sig åt annat.

Om något hela tiden händer på skärmen ökar sannolikheten för att din publik sitter kvar med full uppmärksamhet. En grov uppskattning är att något bör hända på skärmen ungefär var tjugonde eller trettionde sekund. Det kan vara mer omfattande förändringar eller bara något litet som stödjer det du precis säger.

Kraftfull och kreativ design i kombination med visuellt engagerande animeringar är användbara verktyg att ha i arsenalen. Men ännu viktigare är det att känna till några av de grundläggande faktorer som gör att din presentation hänger ihop visuellt och stödjer din berättelse. Kolla gärna in vår artikel om grundläggande designtips om du vill veta mer om detta ämne.

I början kan alla funktioner för mer avancerad layout i PowerPoint eller Keynote vara svåra att få grepp om. Det är lätt att fastna i enformiga mönster och upprepa funktioner på ett sätt som tar ner ansträngningen. Här kan du ha stor nytta av att använda professionellt utformade mallar eller till och med extern hjälp för att se över designen av ditt utbildningsmaterial.

Färdigheter för att föreläsa på distans

Även om samma principer för hur du kan planera en föreläsning på ett bra sätt gäller även vid onlineföreläsningar behöver du tänka till gällande hur du levererar innehållet. Den som leder ett onlinemöte eller håller en distansföreläsning behöver så långt det är möjligt undvika enformighet. Det kan vara lockande att läsa innantill, särskilt om deltagare inte ser ditt ansikte när du pratar. Gör inte det. Det är ytterst få som kan läsa innantill från ett manus och få det att låta naturligt och varierat.

Vårt råd är därför att du istället:

  • Så långt det är möjligt undviker att läsa innantill från dina anteckningar.
  • Öva ordentligt på förhand så att du kan förhålla naturligt till materialet.
  • Bryt enformigheten genom att leka med strukturen och formatet
  • Dela upp materialet i portioner på 5-10 minuter. En längre presentation kanske fungerar i verkligheten men inte online.
  • Väv in fler pauser i materialet, ge deltagarna uppgifter eller krydda presentationen med rollspel eller intervjuer för att skapa dynamik.

Sammanfattning

Onlineformat introducerar nya former av utmaningar men också möjligheter. Du kan utan problem ha deltagare närvarande som annars aldrig hade kunnat komma till ett fysiskt möte. Men som föreläsare behöver du hela tiden jobba för att upprätthålla deltagarnas fokus och engagemang.

Det största misstaget du kan göra är att ta ditt vanliga upplägg och göra samma sak online. Onlineformatet skiljer sig så pass mycket att det är värt att stanna upp och tänka till hur du gör det på bästa sätt.

Se först och främst över hur den fysiska miljön och de tekniska förutsättningarna ser ut. Om de är där för att lyssna på dig så är du huvudpersonen, du behöver synas och höras bäst av alla.

Din presentation behöver vara visuellt engagerande, en riktlinje är att något behöver hända på skärmen var tjugonde sekund. Använd alla till buds stående medel för att skapa färggranna och levande presentationer som inte tråkar ut åhörare.

Överväg att hålla avsnitten korta, dela upp materialet och ge deltagarna möjlighet att interagera med varandra.

Dra nytta av naturliga pauser och introducera möjligheter för deltagarna att vara aktiva och röra på sig. På så sätt kommer du kunna förbygga den avtagande uppmärksamheten som annars snabbt sätter in efter en stund vid datorn.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist