Grundkurser

Dessa kurser lägger en ordentlig grund genom att tydligt och pedagogiskt gå igenom ett kunskapsområde. Praktiska implikationer och konkreta förslag på tillämpning betonas genomgående.

Hållbar i vården

Den här kursen ger dig möjlighet att reflektera kring och fördjupa kunskaperna om vad som gör oss hälsomässigt hållbara i en bransch som ofta innebär emotionella påfrestningar och hög arbetsbelastning. Kursen är upplagd som en workshop och ett samtal där gruppövningar varvas med eget arbete och reflektion kring kursens ämne.
LÄS MER

Introduktion till ACT

Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren.
Denna tvådagarskurs ger en grundlig introduktion till ACT både som kliniskt verktyg och samtalsmodell.
LÄS MER

Praktiska färdigheter

Dessa kurser bygger vidare på dina existerande kunskaper genom att betona praktiska färdigheter som är användbara i arbetet med vissa målgrupper.

Interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer. Denna kurs ger en introduktion till förhållningssättet som kännetecknar metoden.
LÄS MER

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

På denna utbildningsdag får du lära dig att känna igen de vanligaste typerna av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, hur de påverkar arbetslivet och vilka arbetsanpassningar som kan vara hjälpsamma vid rehabilitering.
LÄS MER

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa - online

På denna utbildningsdag får du lära dig att känna igen de vanligaste typerna av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, hur de påverkar arbetslivet och vilka arbetsanpassningar som kan vara hjälpsamma vid rehabilitering.
LÄS MER

Bemötande av traumatiserade barn

Den här kursen går igenom det mest centrala du behöver känna till för att kunna möta barn som bär på smärtsamma traumarelaterade erfarenheten. Kunskaperna från kursen kan appliceras direkt i mötet med barn såväl som i stöd eller handledning till anhöriga eller närliggande professionella nätverk.
LÄS MER

Avancerad

Dessa kurser tar ett helhetsgrepp om ett kunskapsområde och går igenom det senaste om forskning, teoretisk utveckling och tillämpning.

Positivt beteendestöd i vård och omsorg

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska problemskapande beteenden.
LÄS MER

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48