Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Denna kurs motsvarar innehållet i kursen Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, men ges istället som lärarledd onlineutbildning. För att underlätta inlärning och tillgänglighet har innehållet delats upp på två olika kurstillfällen som innehåller både föreläsningar och praktiska moment som hjälper dig att tillämpa innehållet.

Mellan 5 och 8% av vuxna svenskar uppskattas må så dåligt att de uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos, till exempel depression eller ångest. Det innebär att om ni är fler än 8 på din arbetsplats, så är det sannolikt att någon av er just nu har en psykisk diagnos. Långt fler har besvärande symtom även om de inte uppfyller diagnoskriterierna.

Till de vanligaste diagnoserna hör depression, insomni, utmattningssyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom, specifik fobi, bipolärt syndrom, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom och ätstörningar. Hur många av dem känner du till? Vet du hur de påverkar arbetslivet för någon som är drabbad? Vem är trött, har svårt att minnas, är ljudkänslig eller tvivlar på sin egen förmåga? Hur lång eller omfattande är en vanlig sjukskrivning? För vissa psykiska diagnoser rekommenderas inte sjukskrivning – vilka och varför? Vilken behandling är rekommenderad, och är det lätt för någon att få den? Hur anpassar man arbetet under rehabiliteringen?

Kursens innehåll

27 november - Om psykisk ohälsa, vanliga diagnoser, rekommenderade åtgärder och sjukskrivningsriktlinjer

Mellan 5 och 8% av vuxna svenskar uppskattas må så dåligt att de uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos, till exempel depression eller ångest. Det innebär att om ni är fler än 8 på din arbetsplats, så är det sannolikt att någon av er just nu har en psykisk diagnos. Långt fler har besvärande symtom även om de inte uppfyller diagnoskriterierna.

Till de vanligaste diagnoserna hör depression, insomni, utmattningssyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom, specifik fobi, bipolärt syndrom, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom och ätstörningar. Hur många av dem känner du till? Vet du hur de påverkar arbetslivet för någon som är drabbad? Vem är trött, har svårt att minnas, är ljudkänslig eller tvivlar på sin egen förmåga? Hur lång eller omfattande är en vanlig sjukskrivning? För vissa psykiska diagnoser rekommenderas inte sjukskrivning – vilka och varför? Vilken behandling är rekommenderad, och är det lätt för någon att få den? Hur anpassar man arbetet under rehabiliteringen?

Vi går igenom det som är gemensamt i olika typer av psykisk ohälsa, och vad som skiljer olika diagnoser åt. Målet är naturligtvis inte att du ska kunna diagnosticera, utan att få ökad förståelse för vilka utmaningar en person med typiska symtomen har i sitt arbetsliv. Vi kommer att gå genom vilka typer av åtgärder som det finns vetenskapligt stöd för – vem ska vila, vem ska lämnas ifred, vem ska ha läkemedel och vem ska ha psykologisk behandling? Och vems ansvar är det att ge sådana åtgärder? Vi tittar också på de riktlinjer för sjukskrivning som Socialstyrelsen har tagit fram.

4 december - Om arbetsanpassningar, uppföljningar och kommunikation

Vi pratar om vilka anpassningar av arbetet man kan arbeta med (arbetsplatsens fysiska utformning, val av arbetsuppgifter, arbetstidernas förläggning, deltagande i möten vid olika deltider med mera), och för vem eller vid vilken typ av ohälsa eller vilka symtom. Vi pratar också om hur man kan följa upp eller att arbetsanpassningen fungerar, eller om den behöver justeras, samt tips kring att hålla kontakten och kommunicera med någon som kanske går genom sin svåraste period i livet just nu.

Vem riktar sig kursen till?

Personalvetare, HR-strateger, specialister ochgeneralister samt People Managers.

Föreläsare

Kerstin Jeding
kersting@jeding.se

Tid

27 november 2020
4 december 2020
09.00-12.00

Plats

Stockholm

Pris

2 500 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48