Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Mellan 5 och 8% av vuxna svenskar uppskattas må så dåligt att de uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos, till exempel depression eller ångest. Det innebär att om ni är fler än 8 på din arbetsplats, så är det sannolikt att någon av er just nu har en psykisk diagnos. Långt fler har besvärande symtom även om de inte uppfyller diagnoskriterierna.

Till de vanligaste diagnoserna hör depression, insomni, utmattningssyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom, specifik fobi, bipolärt syndrom, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom och ätstörningar. Hur många av dem känner du till? Vet du hur de påverkar arbetslivet för någon som är drabbad? Vem är trött, har svårt att minnas, är ljudkänslig eller tvivlar på sin egen förmåga? Hur lång eller omfattande är en vanlig sjukskrivning? För vissa psykiska diagnoser rekommenderas inte sjukskrivning – vilka och varför? Vilken behandling är rekommenderad, och är det lätt för någon att få den? Hur anpassar man arbetet under en sjukdoms- och rehabiliteringsperiod?

Kursen syftar också till att ge praktiska färdigheter i att använda olika kartläggningsstrategier och förmåga till analys och beteendestödsplanering genom att kursdeltagarna under utbildningens gång arbetar med ett eget elev-/brukar-/patientärende.

Kursens innehåll

På denna utbildningsdag kommer du att få lära dig att känna igen de vanligaste typerna av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, hur de påverkar arbetslivet och vilka arbetsanpassningar som kan vara hjälpsamma vid rehabilitering. Efter dagen kommer du att ha en övergripande bild av psykisk ohälsa och hur den kan påverka arbetet för anställda i din verksamhet.
Depression – folksjukdomen
Sömnbesvär har upp till en tredjedel av oss
Ångestens många ansikten
Akut eller långvarig stress: PTSD och utmattningssyndrom
Vanligt omhändertagande: sjukskrivning, medicinering eller psykoterapi?
Arbetsanpassning under rehabilitering

Vem riktar sig kursen till?

Personalvetare, HR-strateger, specialister, generalister och People Managers.

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. Denna kurs ges också i form av renodlad onlineutbildning. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Kerstin Jeding
kerstin@jeding.se

Tid

20 november 2020
09.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

2 500  kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48