Hållbar i vården

Den här kursen ger dig möjlighet att reflektera kring och fördjupa kunskaperna om vad som gör oss hälsomässigt hållbara i en bransch som ofta innebär emotionella påfrestningar och hög arbetsbelastning.

Kursen är upplagd som en interaktiv workshop där gruppövningar varvas med eget arbete och reflektion kring kursens ämne. Vi reflekterar på ett systematiskt sätt tillsammans kring de belastningar vi utsätts för, och hur vi kan hantera dem på olika sätt, med olika konsekvenser som följd. Det är en lättsam halvdag med ett djupt och viktigt budskap. Efter vår halvdag tillsammans kommer du att ha många tips och idéer om vad som kan göra just dig hållbarare i din professionella vardag.

Kursens innehåll

Frågor som berörs under kursen är bland annat:
Vad menar vi med ”hållbar”? Om emotionella påfrestningar, arbetsbelastning, stress och hälsa.
Vi reder ut begrepp som compassion fatigue, secondary traumatic stress, burnout och utmattningssyndrom, och vad som anses vara förebyggande åtgärder för dessa tillstånd
Om yttre och inre krav, och de skilda strategierna för att hantera dem
Hur lång tid tar en viss arbetsuppgift, egentligen?
Är du nöjd själv – hur utvärderar du din arbetsinsats?
Aktivitetsbalansering för oss själva – om mikropauser, aktivitetsväxling och hur en aktivitet kan bli vilsammare
Om att ta hand om sin fysiska hälsa för att må bra psykiskt utan krav

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar i ett yrke som karaktäriseras av kontakt med patienter, brukare eller klienter: psykologer, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, socialsekreterare med flera.

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Kerstin Jeding
kerstin@jeding.se

Tid

2 oktober 2020
09.00-12.00

Plats

Stockholm

Pris

1 300 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48