Introduktion till ACT

Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren. Till skillnad från andra KBT-terapier är målet med ACT inte att minska eller ta bort symtom. En central utgångspunkt i ACT är att människor ofrånkomligen kommer att uppleva smärta i livet. Om vi anstränger oss för att kontrollera dessa upplevelser tenderar våra handlingar att låsa sig i rigida mönster som hindrar oss från att leva i enlighet med vad vi värdesätter. Därför är det huvudsakliga syftet med ACT att hjälpa människor att klargöra och agera i enlighet med vad de innerst inne sätter värde på. För att göra detta möjligt uppmuntras ett alternativt förhållningssätt till inre upplevelser. Detta nya förhållningssätt går under benämningen psykologisk flexibilitet.

Kursens innehåll

Vid första mötet med ACT blir många förvirrade över den speciella blandning av teori, filosofi och praktiska verktyg som metoden utgör. Därför lägger denna utbildning extra vikt vid att tydligt introducera och förklara alla väsentliga begrepp. Materialet levandegörs med hjälp av exempel från ACT-samtal såväl som vanliga livet så att modellen blir begriplig och konkret. Några exempel på saker som berörs under utbildningen:
Människans förhållande till smärta
Vad som gör att vi fastnar i och styrs av tankar
Psykologisk rigiditet och flexibilitet
Hur vi kan samtala för att förstå varför någon fastnar i destruktiva mönster
Hur vi kan skapa förutsättningar för gynnsam förändring
Vanliga fallgropar som förekommer när man börjar arbeta med ACT

Vem riktar sig kursen till?

ACT har gott forskningsstöd för behandling av flera vanligt förekommande diagnoser. Men ACT är mer än bara en psykoterapeutisk behandling för specifika diagnoser. Eftersom metoden berör det som är gemensamt för alla människor kan den även användas av dig som arbetar med andra former av samtal, oavsett om du arbetar i socialtjänsten, vården eller med att coacha medarbetare i en organisation.

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Kristoffer Pettersson
kontakt@kristofferpettersson.se

Tid

22-23 oktober 2020
09.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

5 000 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48