Kunskap av värde

Aldrig någonsin tidigare har vi haft så mycket kunskap tillgänglig i vår yrkesmässiga vardag. Samtidigt har det aldrig varit svårare att orientera sig bland kunskapsmängden. Den tid då vi lärde oss det viktigaste på vår grundutbildning och sedan gick ut i arbetslivet för att använda oss av dessa kunskaper är förbi. Vi kommer att behöva vänja oss vid att ständigt lära nytt, hela tiden utvecklas och att aldrig känna oss fullärda.
Samtidigt finns det guldkorn att hitta om man gräver tillräckligt djupt i informationsflödet. En enorm mängd forskning produceras varje år som har ingen eller mycket begränsad relevans för människors dagliga arbete. Men en del saker är på riktigt användbara och kan göra skillnad för dig i ditt arbete. 

På Mendeleo vill vi vaska fram de få guldkorn som går att finna och göra dem tillgängliga där de verkligen behövs. Detta gör vi genom att samarbeta med de bästa föreläsarna vi kan hitta, personer som har lång erfarenhet och djup kunskap om sina ämnen. De har gjort grovjobbet med att vaska fram de allra mest glimrande guldkornen.

Praktisk pedagogik

Kunskap är bara till nytta då den omsätts i handling. Det är först när förståelse också leder till effektivt agerande i verkliga situationer som kunskap kan göra skillnad. Många kurser och utbildningar brister på den här punkten. Innehållet kan vara noga uttänkt och högst relevant men ger ingen tydlig vägledning om hur kunskapen ska omsättas i praktiken. 
För att fortbildning ska kunna leda till utveckling och växande behöver utbildningar lyfta frågor som rör färdigheter och implementering av dessa.

På Mendeleo samarbetar vi bara med föreläsare som delar denna grundsyn. Många av våra föreläsare har lång erfarenhet av att leda implementeringsprocesser och att arbeta med förändring av individer och organisationer. Ett vanligt inslag i våra utbildningar är därmed rollspel och handledning som kopplar direkt till de utmaningar deltagaren har i sin faktiska vardag. Därför känner vi oss trygga med att våra utbildningar också gör skillnad i praktiken.

Vi som driver Mendeleo

Vi som driver Mendeleo heter Kristin Hägglöf och Kristoffer Pettersson. Tillsammans har vi mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utbildningar. Men Mendeleo består i huvudsak av alla de kompetenta föreläsare som håller våra kurser. Om du själv föreläser och är nyfiken på hur Mendeleo kan hjälpa dig med dina utbildningar så är du välkommen att titta närmare på hur ett samarbete kan se ut.

Kristin Hägglöf

Jag har lång erfarenhet av att sköta, administrera, fixa och trixa med utbildningar som riktar sig till professionella yrkesutövare inom en rad olika kunskapsområden.

Det är mig du framförallt kommer att ha kontakt med i frågor som rör din kurs eller utbildning. Jag svarar på frågor, skickar ut information, påminner dig inför kursstart och ser till att ordna mycket av det praktiska som rör din utbildning.

Kristoffer Pettersson

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete, handledning och utbildning till personal inom vård, omsorg, skola och socialtjänst.

Det är mig du framförallt kommer att ha kontakt med gällande samarbetsprojekt, utbildningsidéer, uppdragsutbildningar eller andra typer av samarbeten med oss på Mendeleo. Du träffar mig också som föreläsare och kursansvarig på flera av våra kurser.

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48