Recension av ACT helt enkelt (andra utgåvan)

Kristoffer Pettersson den 2 januari, 2021
Under hösten kom den andra utgåvan av boken ACT helt enkelt av Russ Harris. Jag hade äran att översätta den till svenska. I den här artikeln bjuder jag på några tankar om vad jag anser är de största förtjänsterna med den nya utgåvan.

Pedagogiken i fokus

Russ Harris har gjort sig känd världen över som en ovanligt pedagogisk utbildare i Accepance & Commitment Therapy (ACT). Både hans föreläsningar och texter andas en enkelhet och tydlighet som underlättar vid första mötet vid ACT. Hans bok ”ACT helt enkelt” har blivit en klassiker inom fältet och det är ofta den första bok som kliniker tar sig an när de blir nyfikna på ACT.

Russ Harris bok, ACT helt enkelt, gör tillvaron lättare för nya ACT-terapeuter. Precis som den första utgåvan innehåller den nya versionen mängder av exempeldialoger som gör arbetssättet levande och begripligt. Russ Harris har också en otrolig förmåga att fånga just det som nybörjare inom ACT brukar köra fast med.

Vägskälet

Det största, och förmodligen viktigaste, tillskottet i boken är den modell som Russ Harris kallar Choice Point och som jag översatt till Vägskälet. Modellen används genomgående i boken för att konceptualisera klientens problematik, introducera ACT för klienten och klargöra poängen med de olika interventioner som görs. De som känner till "livslinjen" som förekommer i andra ACT-böcker kommer att känna igen sig direkt. Men jag vill påstå att Russ Harris lyckas göra den ännu lite mer pedagogisk och användarvänlig. Såhär ser den mest grundläggande varianten ut.

Skiss över Vägskälet som används i boken ACT helt enkelt: en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris

Modellen används genomgående i boken och Russ Harris ger många exempel på hur den kan anpassas och göras relevant för olika former av problem. Detta är förmodligen ett av de starkaste skälen att läsa boken, även om du redan läst första utgåvan.

Kreativ hopplöshet

Ett exempel på Russ Harris pedagogiska skärpa är genomgången av begreppet kreativ hopplöshet. Men vad är då kreativ hopplöshet? Här kommer en kort sammanfattning. Tekniken används ofta inledningsvis i en terapi för att hjälpa klienten att granska hur de förhåller sig till vad som pågår på insidan av huden. Människor har en benägenhet att fastna i en utdragen och fruktlös kamp med syfte att eliminera vissa inre tillstånd. Denna kamp kan pågå under lång tid, ibland årtionden, utan någon märkbar framgång. Det paradoxala är att kampen fortgår trots utebliven framgång. Problemet är att ansträngningarna inte görs baserat på vad som fungerar, utan snarare på vad som borde fungera. Här är det språkliga (kognitiva) processer som styr, snarare än direkta erfarenheter. I vissa stunder kan det verka som att vi är på väg att lyckas. Om vi bara anstränger oss lite till så kanske det går att få bort ångesten, skammen, det dåliga samvetet, det besvärliga minnet eller vad det nu är. Det är svårt att sluta med något som nästan fungerar. Kreativ hopplöshet hjälper klienten att möta insikten om att det kanske inte går, vilket ofta väcker starka känslor av förtvivlan (därav hopplöshet) men skapar också en öppning för något nytt (därav kreativ).

När jag själv utbildar eller handleder i ACT har jag många gånger noterat hur klurigt det kan vara att lära ut kreativ hopplöshet. I ACT helt enkelt går Russ Harris igenom metoden på ett extremt tydligt sätt. Förutom att det blir solklart vilka steg som ingår och hur olika problem kan hanteras, så återkommer han genom hela boken till vikten av att gång på gång checka av behovet av ytterligare fokus på kreativ hopplöshet. Detta är helt i linje med min kliniska erfarenhet, människor har svårt att fullt ut ta in det faktum att känslokontroll inte är lösningen på deras dilemman. Vi behöver ofta återkomma till denna fråga gång på gång, till ett nytt förhållningssätt till vårt inre blir möjligt.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Mängder av nytt material

I den nya utgåvan av ACT helt enkelt finns också några nya kapitel. Russ Harris går exempelvis igenom vilka poänger det finns med att lära sig om känslor, hur vi kan arbeta med medkänsla och hur exponering fungerar i ett ACT-perspektiv, bara för att nämna några exempel.

Vem bör läsa boken?

Sammantaget är boken rejält uppdaterad. Enligt Russ Harris själv är ungefär 70 % av boken helt nyskriven, vilket jag tror stämmer ganska väl. Om du tyckte om den första utgåvan av boken kommer du förmodligen gilla även denna. Du kommer att få ta del av många nya exempel som på ett träffsäkert sätt illustrerar såväl tekniker som det speciella förhållningssätt som kännetecknar ACT.

Om du vill ta dina första steg på väg mot att förstå och behärska metoden så är ACT helt enkelt den självklara startpunkten. Russ Harris reder på ett träffsäkert sätt ut mycket av det som är lätt missuppfatta och hans terapeutiska stil och exempel är lätt att tycka om och överföra till den egna kliniska situationen.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist