Så planerar du en föreläsning

Kristoffer Pettersson den 13 november, 2020
Många drar sig för att planera en föreläsning. Det kan kännas överväldigande att komma igång och lockande att skjuta på planeringen till sista stund. Att planera en föreläsning behöver däremot inte vara så besvärligt om du har en struktur för hur du tar dig an uppgiften.

Lär känna din målgrupp

Första steget för att planera din föreläsning är att skapa dig en uppfattning om den publik du kommer att möta. Samla information om åhörarnas bakgrund, värderingar och intressen så att du får ett grepp om vad de kan tänkas förvänta sig av din föreläsning. Ibland har du en god uppfattning redan på förhand, men är gruppen helt okänd för dig behöver du kanske göra en del efterforskningar. Eventuellt finns någon att fråga, kanske en uppdragsgivare som kan ge dig en bild av gruppen. Men många gånger behöver du på egen hand samla in relevant information. Här kan du ha nytta av att göra en kort digital enkät som du skicka ut på förhand. Detta har också fördelen att du kan välkomna deltagarna och skapa förväntan inför föreläsningen de kommer att delta på. Några verktyg som kan vara till hjälp:

Avgränsa och ringa in ämnet

Ibland är ämnet du kommer att föreläsa om givet på förhand. Men även om du har fått en beställning på att föreläsa om ett visst ämne är det en god idé att ägna lite tid åt att definiera ämnet för dig själv redan innan du börjar planera din föreläsning. Kanske finns det olika vinklar på temat som innebär att du behöver göra vissa val? Eller så är ämnet alltför stort för att du ska hinna med det och du därför behöver fokusera på en begränsad del? Försök formulera ämnet i en konkret beskrivande mening. Denna formulering kommer att hjälpa dig att hålla fokus när du sedan sätter igång och planerar föreläsningen. Det ökar också chansen att du kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla åhörarnas intresse och engagemang uppe under din presentation.

Definiera dina mål med föreläsningen

När du har ämnet klart för dig är det dags att ange vilka målsättningar du har med föreläsningen. Målen behöver specificera exakt vad du vill att deltagarna ska lära sig. Basera målen på dina åhörares förkunskaper och hur lång tid du har på dig att förmedla ditt budskap. Målen kan sedan användas som stöd för dig att välja ut och strukturera informationen som ska ingå i din föreläsning.

När jag föreläser om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) på grundläggande nivå brukar jag ha som målsättning att deltagarna ska:

 • Känna till det grundläggande teoretiska perspektiv som ACT bygger på
 • Få kliniska exempel som har en bredd och relevans för deras egen verksamhet och yrkesbakgrund
 • Förstå hur de sex kärnprocesserna i ACT kan användas för att förstå psykologiska problem
Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Men när jag föreläser på en mer avancerad nivå för människor som redan har en grundläggande förståelse för metoden har jag något annorlunda målsättningar. Då vill jag att föreläsningsdeltagarna ska:

 • Få konkreta tips och råd för hur de kan applicera metoden i sin kliniska vardag
 • Få pröva på och få feedback på centrala interventioner
 • Utmanas att våga tillämpa det förhållningssätt som ACT kännetecknas av utan att använda de typiska ACT-interventionerna

Som du ser skiljer sig målen något åt, vilket har hjälpt mig att planera innehållet på ett tydligare sätt efter målgrupp och nivå på förkunskaper.

Förbered föreläsningens innehåll

Efter att du har definierat målsättningarna med föreläsningen behöver du ta ställning till hur mycket information du hinner att förmedla inom de givna tidsramarna. Här kan du också ha nytta av att använda dig av den kunskap du har om föreläsningsdeltagarna så att du kan förbereda innehållet på rätt nivå. Konsten är att planera en föreläsning som varken är för grundläggande eller för avancerad.

Akta dig för tendensen att vilja pressa in allt du kan och själv tycker är spännande. Det leder oftast till att föreläsningen handlar mer om dig än om de som lyssnar.

Kärninnehållet i föreläsningen bör vara det allra viktigaste du har att säga. För att du ska kunna förmedla ditt budskap på ett effektivt sätt kan du behöva använda olika strategier för att nå fram med materialet. Några av dessa kan vara:

 • Underbygg din föreläsning med citat och hänvisningar till experter på området
 • Presentera vetenskapliga uppgifter, data och fakta
 • Integrera personliga erfarenheter och berättelser som gör innehållet levande
 • Illustrera innehållet grafiskt med hjälp av bilder och video
 • Genomför rollspel eller diskussionsövningar som hjälper deltagarna att tillämpa det du förmedlar

Nyckeln är att skapa en föreläsning som är varierad och erbjuder flera perspektiv på det du talar om. Lyssnare kan snabbt bli uttråkade om presentationen är alltför ensidigt fokuserad på enbart någon enstaka av de ovanstående punkterna.

Förbered inledningen och avslutningen

När du har huvuddelen av din föreläsning klar så är du redo för att bestämma hur du vill börja och avsluta. Inledningen syftar till att fånga dina åhörares intresse och slutsatsen sammanfattar och befäster de viktigaste i innehållet. Man kan säga att du bör berätta vad du ska säga, och sedan säga det för att slutligen säga vad du har sagt.

Den viktigaste delen av föreläsningen är inledningen. Det är i början du har chansen att skapa ett engagemang som spiller över på resten av vad du ska säga. Några förslag på strategier du kan använda är följande:

 • Dela med dig av personliga erfarenheter eller berättelser
 • Ställ utmanande frågor som stimulerar till eftertanke
 • Beskriv varför du själv är engagerad i ämnet
 • Dela med dig av vad din målsättning med föreläsningen
 • Demonstrera en färdighet du kommer att lära ut

Inledningen ska på ett tydligt sätt visa vad ämnet handlar om och vad syftet med föreläsningen är. Den behöver på ett naturligt sätt haka i övriga innehållet.

Slutsatsen handlar om att förstärka de centrala idéerna du har fört fram. Ingen kommer ihåg allt som sagts på en föreläsning, men om du gör ett bra jobb med slutsatsen kommer de att minnas det viktigaste.

Öva på att förmedla föreläsningen

Det är inte ovanligt att en föreläsare ägnar många timmar åt förberedelser men knappt någon tid alls åt att öva på hur innehållet förmedlas. Men sanningen är den att det generella intrycket kan förbättras avsevärt bara genom att du ägnar lite tid till att träna på att presentera resonemangen. Du har en chans att tvätta bort en del stakande formuleringar och på ett effektivare sätt förmedla de allra mest centrala poängerna.

Ytterligare en vinst med att öva på förhand är att du kommer att känna dig mer trygg med innehållet. Detta kan göra att du sedan kan tala mer naturligt och övertygande, ta ut svängarna och i vissa fall också kunna improvisera kring innehållet utan att du för den sakens skulle tappar din röda tråd.

Tala utifrån anteckningar

Det finns många olika strategier för att träna in ditt material. Vissa föredrar att göra noggranna anteckningar, i princip skriva ner ord för ord vad de vill säga under föreläsningen. Det är givetvis ingen god idé att sedan läsa innantill från denna typ av anteckningar. Men att skriva ner texten och sedan läsa den högt kan göra att du hittar det språkbruk som du sedan kan falla tillbaka på när du sedan håller din föreläsning.

Tala utifrån punkter

Det finns många olika strategier för att träna in ditt material. Vissa föredrar att göra noggranna anteckningar, i princip skriva ner ord för ord vad de vill säga under föreläsningen. Det är givetvis ingen god idé att sedan läsa innantill från denna typ av anteckningar. Men att skriva ner texten och sedan läsa den högt kan göra att du hittar det språkbruk som du sedan kan falla tillbaka på när du sedan håller din föreläsning.

Tala utifrån minnet

Slutligen kan det också finnas en poäng att fullständigt memorera vad som ska sägas, i vissa sammanhang ordagrant. Har du en lång föreläsning att hålla är detta förmodligen en orealistisk strategi. Men om det är en kortare presentation som också är beroende av att du håller tiden exakt så är detta förmodligen den bästa strategin. Det kan också skapa en enorm trygghet att veta exakt vad som ska sägas och när. Nackdelen är ju såklart att det kan vara tidskrävande och svårt. 

Kombinera metoder

Slutligen kan det också finnas en poäng att fullständigt memorera vad som ska sägas, i vissa sammanhang ordagrant. Har du en lång föreläsning att hålla är detta förmodligen en orealistisk strategi. Men om det är en kortare presentation som också är beroende av att du håller tiden exakt så är detta förmodligen den bästa strategin. Det kan också skapa en enorm trygghet att veta exakt vad som ska sägas och när. Nackdelen är ju såklart att det kan vara tidskrävande och svårt. 

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist