Samtalsterapi: språket som kur och krämpa

Kristoffer Pettersson den 23 november, 2020
Niklas Törnekes och Jonas Ramnerös nya bok "Samtalsterapi: språket som kur och krämpa" tar sig an utmaningen att konkretisera vad som sker i psykoterapeutiskt arbete.

Psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning har ibland en tendens att krångla till beskrivningen av människan. Vi stannar sällan upp och reflekterar över detta. Människan är ju trots allt komplex, klart att modellerna måste fånga hela det svårdefinierade som mänskligt förändringsarbete trots allt utgör. Enkla konstateranden som att terapi bygger på samtal känns futtiga i sammanhanget. Men i det till synes enkla ryms en fantastisk möjlighet. Det terapeutiska arbetet kan göras begripligt och konkret. Vi kan få syn på det som sker mitt framför ögonen istället för att förhålla oss till abstrakta idéer om vad arbetet syftar till.

Porträtt av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke mot stenbakgrund
Bokens författare
Niklas Törneke (höger). Jonas Ramnerö (vänster). Foto: Appendix fotografi.

Om författarna

Jonas Ramnerö är fil. dr i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Jonas har lång erfarenhet av kliniskt arbete och undervisning som utgår från beteendeanalys. Många känner honom som den självklara personen att vända sig till för att få hjälp att reda ut kluriga teoretiska och vetenskapliga frågeställningar.

Niklas Törneke är leg. läkare, specialist i allmän psykiatri och leg. psykoterapeut. Niklas var tidig med att föra in psykoterapi utifrån Acceptance & Commitment Therapy (ACT) i Sverige. Han är bland annat känd för sin förmåga att på ett pedagogiskt och tydligt sätt förmedla den abstrakta teori som ACT utgår från, Relationsinramningsteori (Relational Frame Theory, RFT).

Författarna har tidigare skrivit boken Beteendets ABC som är en av de tydligaste och mest lättillgängliga introduktionerna till det beteendeterapeutiska sättet att tänka om psykoterapi.

Språket som kur

I sin nya bok lyckas Jonas Ramnerö och Niklas Törneke med konststycket att på ett tydligt sätt beskriva vad som sker när samtal mellan två (eller fler) människor åstadkommer förändring. Bokens titel har för avsikt att vara inkluderande, i fokus är alla olika former av terapeutiska traditioner som delar samtalet som utgångspunkt. Det unika med boken är just att den fokuserar på det faktum att samtalsterapi bygger på att två människor möts, utbyter ljud och gester under en begränsad tid, och det leder till förändring på ett väsentligt plan i den ena individens liv. Den stora frågan om hur samtalsterapi kan vara kurerande besvaras här på ett tydligt och vetenskapligt förankrat sätt.

Språket som krämpa

Men boken tar också upp den andra sidan av mänskligt fungerande, det slående faktum att så många människor fastnar i lidande. Det perspektiv som författarna utgår från är att vissa centrala fenomen i människans intellektuella fungerande tenderar att skapa problem. Även här har människans språkande en huvudroll att spela. Det är språkliga processer som i många fall bidrar till eller ökar lidandet i den mänskliga tillvaron. En av de centrala poängerna i boken är att precis samma mekanismer som skapar lidande också är ansvariga för att samtalsterapi över huvud taget kan vara till hjälp.

Även om boken är konkret och tydlig är den allt annat än teorilös. Författarna är välkända både i Sverige och internationellt för sin teoretiska skärpa. Resonemangen om hur samtalsterapi går till bygger på inlärningspsykologiska principer, och särskilt på relationsinramningsteori (Relational Frame Theory, RFT). Däremot är boken unik i och med att den i möjligaste mån nedtonar det teoretiska, vilket är ovanligt då det gäller böcker med ett inlärningspsykologiskt perspektiv.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kolla in våra kurser

Läs mer

Vem bör läsa boken?

Läsare som är bekanta med författarnas tidigare bok Beteendets ABC kommer direkt att känna sig hemma. Språket är lättläst, exakt och viktiga poänger illustreras med tydliga exempeldialoger. Boken är full av intressanta iakttagelser som vid första anblicken kan vara lätta att missa.

Boken har ett brett anslag och kan förmodligen tilltala terapiintresserade från alla skolbildningar. Men för den som är inriktad mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och särskilt beteendeterapi finns här en guldgruva av värdefulla sätt att betrakta samtalssituationen.

Artikeln är skriven av Kristoffer Pettersson
Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning. Sedan 2020 driver han Mendeleo tillsammans med Kristin Hägglöf och Elin Wesslander.

Hans intressen inom klinisk psykologi spänner över ett brett område. Han har sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (kbt) men har också fördjupat sig i affektfokuserad psykoterapi. Förutom att arbeta på Mendeleo doktorerar han på Mälardalens högskola.

Kommentarer

  1. Tack Kristoffer för fina ord! Oombedd, dessutom.... Jag tycker du fångar, väldigt bra, vad vi vill betona i boken. Trevligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande artiklar

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist