Tecknad bild som föreställer föreläsare inom tillämpad psykologi för yrkesverksam personal inom vård och omsorg

Kurser och utbildningar

Praktisk tillämpning av psykologisk kunskap för dig som arbetar i människovårdande yrken
Tecknad bild med person sitter framför datorn och föreläser på distansutbildning för personal inom vård och omsorg

Kurser på distans

Du kan delta i flera av våra kurser på distans. Formatet är anpassat så att kvaliteten ska vara likvärdig med utbildning på plats.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa - distans

Kerstin Jeding
27 november och 4 december
Hur kan vi bemöta och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet? En kurs för dig som arbetar är personalvetare, HR-ansvarig, chef eller People Manager.

Att stötta en människa med autism

My Säfström
12 februari 2021
På detta faktaspäckade och praktiskt inriktade seminarium får du lära dig mer om hur du kan anpassa ditt bemötande för personer med autismspektrumtillstånd.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa - distans

Kerstin Jeding
16 och 23 april 2021
En kurs för dig som arbetar är personalvetare, HR-ansvarig, chef eller People Manager. Om hur kan vi bemöta och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet.

Kurser på plats

Vissa kunskaper och färdigheter lärs bäst ut på plats. Dessa kurser är ofta praktiskt inriktade och innehåller rikligt med tillfällen till praktisk träning och feedback.
Tecknad bild, tre personer som arbetar praktiskt med att lära sig färdigheter under kurser och utbildningar riktade mot personal inom vård och omsorg.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Kerstin Jeding
19 mars 2021
Hur kan vi bemöta och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet? En kurs för dig som arbetar är personalvetare, HR-ansvarig, chef eller People Manager.

Bemötande av traumatiserade barn

Cecilia Norin
25 mars 2021
En kurs där du får lära dig det mest centrala du behöver känna till för att kunna möta barn som bär på smärtsamma traumarelaterade erfarenheten.

Hållbar i vården

Kerstin Jeding
9 april 2021
En kurs som ger dig möjlighet att reflektera kring och fördjupa kunskaperna om vad som gör oss hälsomässigt hållbara i vårdrelaterade arbeten.

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Peter Karlsson
12-13 april, 17-18 maj och 14 juni
Specialistutbildning för psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteten "Pedagogisk psykologi".
info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkphone-handsetmap-marker