Anpassningar vid behandling av människor med autism

Föreläsare
My Säfström
Plats
Distans
Datum
1 oktober 2021
9.00 - 16.00
Autism kännetecknas av ett särskilt sätt att tänka och att interagera socialt. Inte sällan behöver professionella som arbetar med dessa individer anpassa sitt arbetssätt för att nå fram. På detta faktaspäckade seminarium får du lära dig hur du kan anpassa dina samtalsfärdigheter och arbetsmetoder så att de kommer till sin fulla nytta även vid arbete med autismspektrumtillstånd. Antalet platser är begränsade för att möjliggöra en hög grad av praktisk inriktning och delaktighet.

Kursens innehåll

Personer med autism har på många sätt ett annorlunda fungerande, vilket ofta skapar missförstånd och konflikter. Detta för med sig speciella utmaningar för dig som möter dessa personer i din yrkesroll, i egenskap av psykolog, psykoterapeut, socionom eller i någon annan behandlande/stödjande funktion.

Du som möter personer med autism i ditt arbete kanske upplever en villrådighet kring vilket bemötande och förhållningssätt som fungerar bäst. Det kan vara frustrerande när de vanliga strategierna inte fungerar som förväntat. Även om det är tydligt att de vanliga metoderna behöver anpassas är det inte alltid så lätt att veta vilka strategier som fungerar bäst.

På detta seminarium får du med dig några av de viktigaste nycklarna som behövs för att kunna förstå hur en individ med autism fungerar och vad det får för konsekvenser för ditt sätt att arbeta med dem. Du kommer att bli bättre på att se logiken bakom många av de annars svårbegripliga handlingarna. Du kommer också att få konkreta tips på strategier som hjälper dig att själv se behovet av anpassningar i metodval såväl som bemötande.

Några exempel på frågor som berörs under utbildningen:

 • Hur vi bättre kan förstå personer med autism?
 • Hur anpassar vi vår kommunikation så att den når fram på bästa sätt?
 • Hur anpassar vi våra arbetsmetoder så att de fungerar lika bra vid autism?
 • Vilka stöd och hjälpmedel behövs?
 • Hur samarbetar vi professionellt kring personer med autism?
 • Hur ser vi till att hjälpa individen på det sätt som den vill bli hjälpt?
 • Föreläsare

  My Säfström är legitimerad psykolog under specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi. Hon arbetar sedan många år tillbaka på Habiliteringen inom Region Uppsala, en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen. Där arbetar hon med både bedömning och behandling av patienter med autism, samt har ett ansvar som vårdprogramsutvecklare för målgruppen autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

  My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både sjukvård, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter.

  My Säfström
  my.safstrom@gmail.com

  Kursen vänder sig till

  Personal inom vård, skola och omsorg som i sitt yrke på olika sätt arbetar med personer med autism och autismliknande tillstånd.

  Datum och tid

  1 oktober 2021, klockan 9.00 - 16.00

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  1900 kr exkl. moms
  Privat
  1900 kr inkl. moms

  Anpassningar vid behandling av människor med autism

  Föreläsare
  My Säfström
  Plats
  Distans
  Datum
  1 oktober 2021
  9.00 - 16.00
  Ung pojke som skriker in i en högtalare
  Autism kännetecknas av ett särskilt sätt att tänka och att interagera socialt. Inte sällan behöver professionella som arbetar med dessa individer anpassa sitt arbetssätt för att nå fram. På detta faktaspäckade seminarium får du lära dig hur du kan anpassa dina samtalsfärdigheter och arbetsmetoder så att de kommer till sin fulla nytta även vid arbete med autismspektrumtillstånd. Antalet platser är begränsade för att möjliggöra en hög grad av praktisk inriktning och delaktighet.

  Kursens innehåll

  Personer med autism har på många sätt ett annorlunda fungerande, vilket ofta skapar missförstånd och konflikter. Detta för med sig speciella utmaningar för dig som möter dessa personer i din yrkesroll, i egenskap av psykolog, psykoterapeut, socionom eller i någon annan behandlande/stödjande funktion.

  Du som möter personer med autism i ditt arbete kanske upplever en villrådighet kring vilket bemötande och förhållningssätt som fungerar bäst. Det kan vara frustrerande när de vanliga strategierna inte fungerar som förväntat. Även om det är tydligt att de vanliga metoderna behöver anpassas är det inte alltid så lätt att veta vilka strategier som fungerar bäst.

  På detta seminarium får du med dig några av de viktigaste nycklarna som behövs för att kunna förstå hur en individ med autism fungerar och vad det får för konsekvenser för ditt sätt att arbeta med dem. Du kommer att bli bättre på att se logiken bakom många av de annars svårbegripliga handlingarna. Du kommer också att få konkreta tips på strategier som hjälper dig att själv se behovet av anpassningar i metodval såväl som bemötande.

  Några exempel på frågor som berörs under utbildningen:

 • Hur vi bättre kan förstå personer med autism?
 • Hur anpassar vi vår kommunikation så att den når fram på bästa sätt?
 • Hur anpassar vi våra arbetsmetoder så att de fungerar lika bra vid autism?
 • Vilka stöd och hjälpmedel behövs?
 • Hur samarbetar vi professionellt kring personer med autism?
 • Hur ser vi till att hjälpa individen på det sätt som den vill bli hjälpt?
 • Föreläsare

  My Säfström är legitimerad psykolog under specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi. Hon arbetar sedan många år tillbaka på Habiliteringen inom Region Uppsala, en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen. Där arbetar hon med både bedömning och behandling av patienter med autism, samt har ett ansvar som vårdprogramsutvecklare för målgruppen autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

  My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både sjukvård, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter.

  Leg. psykolog My Säfström i svartvitt
  My Säfström
  my.safstrom@gmail.com

  Kursen vänder sig till

  Personal inom vård, skola och omsorg som i sitt yrke på olika sätt arbetar med personer med autism och autismliknande tillstånd.

  Datum och tid

  1 oktober 2021, klockan 9.00 - 16.00

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  1900 kr exkl. moms
  Privat
  1900 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Fler kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist