Att stötta en människa med autism (VT-21)

Föreläsare
My Säfström
Plats
Distans
Datum
12 februari 2021
9.00 - 16.00
På detta faktaspäckade och praktiskt inriktade seminarium får du lära dig mer om hur du kan anpassa ditt bemötande och arbetssätt så att din expertis kommer till sin fulla nytta även för personer med autismspektrumtillstånd.

Kursens innehåll

Personer med autism har på många sätt ett annorlunda fungerande, vilket ofta skapar missförstånd och konflikter. Detta för med sig vissa speciella utmaningar för personal inom skola, vård och omsorg som har till uppgift att hjälpa alla människor, oavsett fungerande.

Människor som möter personer med autism i sitt arbete beskriver ofta en villrådighet kring vilket bemötande och förhållningssätt som fungerar bäst. Det kan vara mycket frustrerande när de vanliga strategierna inte fungerar som förväntat.

På detta seminarium får du med dig några av de viktigaste nycklarna som behövs för att kunna förstå hur en individ med autism fungerar. Du kommer att bli bättre på att se logiken bakom många av de annars svårbegripliga handlingarna. Du kommer också att få konkreta tips på strategier som underlättar i bemötande och kommunikation med människor som har autismspektrumtillstånd.

Några exempel på frågor som berörs under utbildningen:
 • Hur vi bättre kan förstå personer med autism?
 • Hur samarbetar vi professionellt kring personer med autism?
 • Hur anpassar vi vår kommunikation så att den når fram på bästa sätt?
 • Hur anpassar vi vårt bemötande?
 • Hur organiserar vi vårt team?
 • Vilka stöd och hjälpmedel behövs?
 • Hur ser vi till att hjälpa individen på det sätt som den vill bli hjälpt?

 • Föreläsare

  My Säfström är legitimerad psykolog under specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi. Hon arbetar sedan många år tillbaka på Habiliteringen inom Region Uppsala, en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen. Där arbetar hon med både bedömning och behandling av patienter med autism, samt har ett ansvar som vårdprogramsutvecklare för målgruppen autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

  My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både sjukvård, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter.

  My Säfström
  my.safstrom@gmail.com

  Kursen vänder sig till

  Personal inom vård, skola och omsorg som i sitt yrke på olika sätt stöttar personer med autism och autismliknande tillstånd.

  Datum och tid

  12 februari 2021, klockan 9.00 - 16.00

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  1700 kr exkl. moms
  Privat
  1700 kr inkl. moms

  Att stötta en människa med autism (VT-21)

  Föreläsare
  My Säfström
  Plats
  Distans
  Datum
  12 februari 2021
  9.00 - 16.00
  Ung pojke som skriker in i en högtalare
  På detta faktaspäckade och praktiskt inriktade seminarium får du lära dig mer om hur du kan anpassa ditt bemötande och arbetssätt så att din expertis kommer till sin fulla nytta även för personer med autismspektrumtillstånd.

  Kursens innehåll

  Personer med autism har på många sätt ett annorlunda fungerande, vilket ofta skapar missförstånd och konflikter. Detta för med sig vissa speciella utmaningar för personal inom skola, vård och omsorg som har till uppgift att hjälpa alla människor, oavsett fungerande.

  Människor som möter personer med autism i sitt arbete beskriver ofta en villrådighet kring vilket bemötande och förhållningssätt som fungerar bäst. Det kan vara mycket frustrerande när de vanliga strategierna inte fungerar som förväntat.

  På detta seminarium får du med dig några av de viktigaste nycklarna som behövs för att kunna förstå hur en individ med autism fungerar. Du kommer att bli bättre på att se logiken bakom många av de annars svårbegripliga handlingarna. Du kommer också att få konkreta tips på strategier som underlättar i bemötande och kommunikation med människor som har autismspektrumtillstånd.

  Några exempel på frågor som berörs under utbildningen:
 • Hur vi bättre kan förstå personer med autism?
 • Hur samarbetar vi professionellt kring personer med autism?
 • Hur anpassar vi vår kommunikation så att den når fram på bästa sätt?
 • Hur anpassar vi vårt bemötande?
 • Hur organiserar vi vårt team?
 • Vilka stöd och hjälpmedel behövs?
 • Hur ser vi till att hjälpa individen på det sätt som den vill bli hjälpt?

 • Föreläsare

  My Säfström är legitimerad psykolog under specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi. Hon arbetar sedan många år tillbaka på Habiliteringen inom Region Uppsala, en specialistverksamhet med fokus på funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen. Där arbetar hon med både bedömning och behandling av patienter med autism, samt har ett ansvar som vårdprogramsutvecklare för målgruppen autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

  My utbildar och handleder regelbundet personal inom vård och omsorg och är en van föreläsare på området autism. Hon har hållit utbildningar för personal inom både sjukvård, psykiatri, socialtjänst och LSS-verksamheter.

  Leg. psykolog My Säfström i svartvitt
  My Säfström
  my.safstrom@gmail.com

  Kursen vänder sig till

  Personal inom vård, skola och omsorg som i sitt yrke på olika sätt stöttar personer med autism och autismliknande tillstånd.

  Datum och tid

  12 februari 2021, klockan 9.00 - 16.00

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  1700 kr exkl. moms
  Privat
  1700 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Liknande kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist