Bemötande av traumatiserade barn

Föreläsare
Cecilia Norin
Plats
Zoom
Datum
22 och 28 april 2021
13.00-16.00
Att möta barn som farit illa kan väcka starka känslor och skapa osäkerhet kring vilket förhållningssätt som stöttar och skapar förutsättningar för läkande på bästa sätt. Många frågor aktualiseras. Vad behöver jag tänka på när jag träffar dessa barn? Vilka är de vanligaste reaktionerna efter trauma? Hur vet jag om ett trauma riskerar att leda till psykisk ohälsa? Hur kan jag underlätta för den drabbade?

Kursens innehåll

Den här kursen går igenom det mest centrala du behöver känna till för att kunna möta barn som bär på smärtsamma traumarelaterade erfarenheten. Kunskaperna från kursen kan appliceras direkt i mötet med barn såväl som i stöd eller handledning till anhöriga eller närliggande professionella nätverk.

Fokus är att från ett psykologiskt perspektiv ge konkreta verktyg och strategier gällande bemötande och omsorg runt dessa barn. De teorier och strategier som berörs under kursen baseras på forskningsbaserade metoder inom området, såsom traumafokuserad KBT och traumamedveten omsorg.

 • Symtom vid traumatisering/PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • Vad innebär komplex traumatisering?
 • Riskfaktorer för att få långvariga psykiska besvär efter trauma
 • Strategier som är centrala i ett tidigt skede efter trauman, så kallad. ”psykologisk första hjälpen”
 • Principer och verktyg för att hantera och minska negativ inverkan av traumarelaterade symtom
 • Orientering kring psykologisk behandling för barn med PTSD – vilka interventioner har evidens och när är det aktuellt med psykologisk behandling?
 • Att tänka på för att ta hand om sig själv som professionell när man arbetar med personer med traumatiska erfarenheter
 • Föreläsare

  Cecilia Norin är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av handledning inom bland annat psykiatri, socialtjänst och primärvård samt av att hålla utbildningar inom till exempel beteendeanalys, handledning och KBT-behandling för olika problem såsom PTSD, ångestproblematik och stress.

  Cecilia arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and comittment therapy (ACT) och compassionfokuserade metoder och har närmare 20 års erfarenheter av terapier med barn, ungdomar och vuxna.

  Cecilia Norin
  cecilia.norin@psykologernabn.se

  Kursen vänder sig till

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom socialt arbete (exempelvis inom socialtjänst, som familjehemskonsulent, på HVB och andra liknande verksamheter) och ibland kommer i kontakt med barn som har traumarelaterade symtom, deras anhöriga eller det professionella nätverket.

  Datum och tid

  22 och 28 april 2021, klockan 13.00-16.00

  Lokal och plats

  Zoom

  Pris

  Företag
  2 000 kr exkl. moms
  Privat
  2 000 kr inkl. moms

  Bemötande av traumatiserade barn

  Föreläsare
  Cecilia Norin
  Plats
  Zoom
  Datum
  22 och 28 april 2021
  13.00-16.00
  Ung kvinna av utländsk härkomst som kikar fram bakom ett vitt skynke
  Att möta barn som farit illa kan väcka starka känslor och skapa osäkerhet kring vilket förhållningssätt som stöttar och skapar förutsättningar för läkande på bästa sätt. Många frågor aktualiseras. Vad behöver jag tänka på när jag träffar dessa barn? Vilka är de vanligaste reaktionerna efter trauma? Hur vet jag om ett trauma riskerar att leda till psykisk ohälsa? Hur kan jag underlätta för den drabbade?

  Kursens innehåll

  Den här kursen går igenom det mest centrala du behöver känna till för att kunna möta barn som bär på smärtsamma traumarelaterade erfarenheten. Kunskaperna från kursen kan appliceras direkt i mötet med barn såväl som i stöd eller handledning till anhöriga eller närliggande professionella nätverk.

  Fokus är att från ett psykologiskt perspektiv ge konkreta verktyg och strategier gällande bemötande och omsorg runt dessa barn. De teorier och strategier som berörs under kursen baseras på forskningsbaserade metoder inom området, såsom traumafokuserad KBT och traumamedveten omsorg.

 • Symtom vid traumatisering/PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • Vad innebär komplex traumatisering?
 • Riskfaktorer för att få långvariga psykiska besvär efter trauma
 • Strategier som är centrala i ett tidigt skede efter trauman, så kallad. ”psykologisk första hjälpen”
 • Principer och verktyg för att hantera och minska negativ inverkan av traumarelaterade symtom
 • Orientering kring psykologisk behandling för barn med PTSD – vilka interventioner har evidens och när är det aktuellt med psykologisk behandling?
 • Att tänka på för att ta hand om sig själv som professionell när man arbetar med personer med traumatiska erfarenheter
 • Föreläsare

  Cecilia Norin är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av handledning inom bland annat psykiatri, socialtjänst och primärvård samt av att hålla utbildningar inom till exempel beteendeanalys, handledning och KBT-behandling för olika problem såsom PTSD, ångestproblematik och stress.

  Cecilia arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and comittment therapy (ACT) och compassionfokuserade metoder och har närmare 20 års erfarenheter av terapier med barn, ungdomar och vuxna.

  Porträtt i svartvitt av leg. psykolog och leg. psykoterapeut Cecilia Norin
  Cecilia Norin
  cecilia.norin@psykologernabn.se

  Kursen vänder sig till

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom socialt arbete (exempelvis inom socialtjänst, som familjehemskonsulent, på HVB och andra liknande verksamheter) och ibland kommer i kontakt med barn som har traumarelaterade symtom, deras anhöriga eller det professionella nätverket.

  Datum och tid

  22 och 28 april 2021, klockan 13.00-16.00

  Lokal och plats

  Zoom

  Pris

  Företag
  2 000 kr exkl. moms
  Privat
  2 000 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Liknande kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist