Introduktion till ACT

Föreläsare
Kristoffer Pettersson
Plats
Distans
Datum
15-16 och 29-30 april 2021
9.00 - 12.00 (alla dagarna)
Den här utbildningen är för dig som snabbt vill påbörja din utveckling mot att både förstå och tillämpa ACT. Vi introducerar och förklara alla väsentliga begrepp samtidigt som materialet levandegörs med hjälp av exempel från ACT-samtal såväl som vanliga livet så att modellen blir begriplig och konkret.

Kursens innehåll

Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren. Till skillnad från andra KBT-terapier är målet med ACT inte att minska eller ta bort symtom. En central utgångspunkt i ACT är att människor ofrånkomligen kommer att uppleva smärta i livet. Om vi anstränger oss för att kontrollera dessa upplevelser tenderar våra handlingar att låsa sig i rigida mönster som hindrar oss från att leva i enlighet med vad vi värdesätter.

Vid första mötet med ACT blir många förvirrade över den speciella blandning av teori, filosofi och praktiska verktyg som metoden utgör. Många av böckerna är teoretiskt tunga och det kan därför vara svårt att på egen hand få grepp om hur ACT tillämpas i praktiken. Den här utbildningen är för dig som snabbt vill påbörja din utveckling till att både förstå och tillämpa ACT. Vi introducerar och förklara alla väsentliga begrepp samtidigt som materialet levandegörs med hjälp av exempel från ACT-samtal såväl som vanliga livet så att modellen blir begriplig och konkret. Några exempel på saker som berörs under utbildningen:

 • Människans förhållande till smärta
 • Vad som gör att vi fastnar i och styrs av tankar
 • Psykologisk rigiditet och flexibilitet
 • Hur vi kan samtala för att förstå varför någon fastnar i destruktiva mönster
 • Hur vi kan skapa förutsättningar för gynnsam förändring
 • Vanliga fallgropar som förekommer när man börjar arbeta med ACT

 • Föreläsare

  Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet. Tidigare under sin karriär arbetade Kristoffer i primärvård och specialistpsykiatri men de senaste åren har han arbetat i privat verksamhet.

  Hans huvudsakliga intresseområden som psykolog finns inom den kliniska psykologin och tillämpning av psykologisk kunskap. Kristoffer har fördjupat sig i upplevelsebaserade metoder, till exempel Acceptance & Commitment Therapy (ACT), samt Affektfokuserad terapi. Han har lång erfarenhet av både handledning och utbildningen inom dessa områden, men föreläser också gärna om psykisk ohälsa generellt och tillämpning av psykologisk kunskap för att bemöta och hantera problem i människovårdande yrken och professioner


  Kristoffer Pettersson
  kontakt@kristofferpettersson.se

  Kursen vänder sig till

  ACT har gott forskningsstöd för behandling av flera vanligt förekommande diagnoser. Men ACT är mer än bara en psykoterapeutisk behandling för specifika diagnoser. Eftersom metoden berör det som är gemensamt för alla människor kan den även användas av dig som arbetar med andra former av samtal, oavsett om du arbetar i socialtjänsten, vården eller med att coacha medarbetare i en organisation.

  Datum och tid

  15-16 och 29-30 april 2021, klockan 9.00 - 12.00 (alla dagarna)

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  4000 kr exkl. moms
  Privat
  4000 kr inkl. moms

  Introduktion till ACT

  Föreläsare
  Kristoffer Pettersson
  Plats
  Distans
  Datum
  15-16 och 29-30 april 2021
  9.00 - 12.00 (alla dagarna)
  Äldre fickur som ligger på en mörk träyta som symboliserar den syn på värden som lärs ut i ACT
  Den här utbildningen är för dig som snabbt vill påbörja din utveckling mot att både förstå och tillämpa ACT. Vi introducerar och förklara alla väsentliga begrepp samtidigt som materialet levandegörs med hjälp av exempel från ACT-samtal såväl som vanliga livet så att modellen blir begriplig och konkret.

  Kursens innehåll

  Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren. Till skillnad från andra KBT-terapier är målet med ACT inte att minska eller ta bort symtom. En central utgångspunkt i ACT är att människor ofrånkomligen kommer att uppleva smärta i livet. Om vi anstränger oss för att kontrollera dessa upplevelser tenderar våra handlingar att låsa sig i rigida mönster som hindrar oss från att leva i enlighet med vad vi värdesätter.

  Vid första mötet med ACT blir många förvirrade över den speciella blandning av teori, filosofi och praktiska verktyg som metoden utgör. Många av böckerna är teoretiskt tunga och det kan därför vara svårt att på egen hand få grepp om hur ACT tillämpas i praktiken. Den här utbildningen är för dig som snabbt vill påbörja din utveckling till att både förstå och tillämpa ACT. Vi introducerar och förklara alla väsentliga begrepp samtidigt som materialet levandegörs med hjälp av exempel från ACT-samtal såväl som vanliga livet så att modellen blir begriplig och konkret. Några exempel på saker som berörs under utbildningen:

 • Människans förhållande till smärta
 • Vad som gör att vi fastnar i och styrs av tankar
 • Psykologisk rigiditet och flexibilitet
 • Hur vi kan samtala för att förstå varför någon fastnar i destruktiva mönster
 • Hur vi kan skapa förutsättningar för gynnsam förändring
 • Vanliga fallgropar som förekommer när man börjar arbeta med ACT

 • Föreläsare

  Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet. Tidigare under sin karriär arbetade Kristoffer i primärvård och specialistpsykiatri men de senaste åren har han arbetat i privat verksamhet.

  Hans huvudsakliga intresseområden som psykolog finns inom den kliniska psykologin och tillämpning av psykologisk kunskap. Kristoffer har fördjupat sig i upplevelsebaserade metoder, till exempel Acceptance & Commitment Therapy (ACT), samt Affektfokuserad terapi. Han har lång erfarenhet av både handledning och utbildningen inom dessa områden, men föreläser också gärna om psykisk ohälsa generellt och tillämpning av psykologisk kunskap för att bemöta och hantera problem i människovårdande yrken och professioner


  Porträtt av Kristoffer Pettersson, en av grundarna av Mendeleo AB
  Kristoffer Pettersson
  kontakt@kristofferpettersson.se

  Kursen vänder sig till

  ACT har gott forskningsstöd för behandling av flera vanligt förekommande diagnoser. Men ACT är mer än bara en psykoterapeutisk behandling för specifika diagnoser. Eftersom metoden berör det som är gemensamt för alla människor kan den även användas av dig som arbetar med andra former av samtal, oavsett om du arbetar i socialtjänsten, vården eller med att coacha medarbetare i en organisation.

  Datum och tid

  15-16 och 29-30 april 2021, klockan 9.00 - 12.00 (alla dagarna)

  Lokal och plats

  Distans

  Pris

  Företag
  4000 kr exkl. moms
  Privat
  4000 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Fler kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist