Känslor i terapirummet

Föreläsare
Elin Wesslander
Plats
Zoom
Datum
14 oktober 2021
9.00-12.00
Vad känner du i terapirummet? Hur får det dig att agera? Skulle du kunna göra annorlunda? Ge dig själv chansen att stanna upp och fundera på dessa frågor och se vad det kan ge dig!

Kursens innehåll

Som behandlare ägnar vi med rätta en betydande del av vår tid till att fokusera på våra klienter. Vi diskuterar kluriga ärenden med våra kollegor, i handledning eller på utbildningar. Vi har en omfattande träning i att få andra att stanna upp och reflektera, men i vilken grad vänder vi blicken mot oss själva? Ger vi verkligen oss själva det utrymme för självreflektion och själviakttagelse som behövs för att vi ska kunna utföra vårt jobb väl? I vilken grad kan vi förhålla oss öppet gentemot oss själva, notera det som sker inom oss och välja hur vi agerar baserat på vad vår klient behöver i stunden?

Vi är angelägna om och tränade i att möta det som kommer till oss under en behandlingskontakt på ett bra vis. Samtidigt är vi människor som påverkas av det vi är med om. För alla finns det beteendemönster och ageranden som triggar extra mycket. Många kan reagera på starka känslouttryck från klienten, andra på passivitet eller höga krav och ytterligare andra på att inga insatsförslag godtas. Vad är din akilleshäl? Vad får dig att gå igång och tappa fokus på det du tänkt dig göra?

Det är viktigt att vara uppmärksam och känna sig själv så pass väl att det går att upptäcka när ett visst beteendemönster från klientens sida återkommande väcker starka reaktioner.

Att som behandlare utveckla sin självkännedom innebär att träna sig i att uppmärksamma egna inre processer (tankar, känslor & fysiologiska responser) samt att skapa förståelse för hur dessa påverkar ens agerande. Medvetenheten är en förutsättning för att utveckla färdigheter i att agera ändamålsenligt när känsloreaktioner drar iväg med en under terapisessionen.

Självkännedom ger bland annat en behandlare ökade förutsättningar att genomföra den behandling som planerats, ökad möjlighet till närvaro med klienten och en ökad förståelse för det man är med om i terapirummet.

Välkommen till en workshop där du har fokus på dig själv och får möjligheten att känslospana och titta nyfiket på dig själv och ditt agerande i terapirummet!

Deltagandet är aktivt och du kommer att få reflektera och dela med dig i mindre grupp samt få feedback och reflektioner från andra professionella. Det blir en stund av nyfikenhet och utforskande av dig själv och ditt agerande i terapirummet.

Workshopen hålls på Zoom och innehållet är särskilt anpassat till onlineformatet. Delar av innehållet har tidigare hållits för BTFs medlemmar och renderade då kommentarer som:

Uppskattade upplägget och reflektionstiden.

Värdefullt och allmänmänskligt i psykoterapeutfunktionen

Intressant innehåll och spännande övningar

Tycker att det här varit hjälpsam!

Kändes väldigt proffsigt upplagt!

Uppskattar mixen och upplägget - hade gärna fortsatt!Föreläsare

Elin Wesslander är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna samt av utbildning, handledning och mentorskap till andra professionella. Elin har även arbetat som chef på Psykologpartners kontor i Stockholm och Umeå. Sedan 2020 är hon med och driver Mendeleo samt en egen verksamhet, specialistpsykologi.se, där hon erbjuder professionshandledning till psykologer. Elin är speciellt intresserad av arbete med att skapa meningsfull behandling för ungdomar och unga vuxna samt med att stötta professionella till utveckling.
Elin Wesslander
elin.wesslander@specialistpsykologi.se

Kursen vänder sig till

Alla som möter människor i någon form av behandlingssammanhang är välkomna till denna kurs. Innehållet bygger på ACT och KBT så kunskap om dessa metoder är bra men inte ett krav.

Datum och tid

14 oktober 2021, klockan 9.00-12.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1500 kr exkl. moms
Privat
1500 kr inkl. moms

Känslor i terapirummet

Föreläsare
Elin Wesslander
Plats
Zoom
Datum
14 oktober 2021
9.00-12.00
Kvinna som tittar mot genom förstoringsglas rakt in i kameran
Vad känner du i terapirummet? Hur får det dig att agera? Skulle du kunna göra annorlunda? Ge dig själv chansen att stanna upp och fundera på dessa frågor och se vad det kan ge dig!

Kursens innehåll

Som behandlare ägnar vi med rätta en betydande del av vår tid till att fokusera på våra klienter. Vi diskuterar kluriga ärenden med våra kollegor, i handledning eller på utbildningar. Vi har en omfattande träning i att få andra att stanna upp och reflektera, men i vilken grad vänder vi blicken mot oss själva? Ger vi verkligen oss själva det utrymme för självreflektion och själviakttagelse som behövs för att vi ska kunna utföra vårt jobb väl? I vilken grad kan vi förhålla oss öppet gentemot oss själva, notera det som sker inom oss och välja hur vi agerar baserat på vad vår klient behöver i stunden?

Vi är angelägna om och tränade i att möta det som kommer till oss under en behandlingskontakt på ett bra vis. Samtidigt är vi människor som påverkas av det vi är med om. För alla finns det beteendemönster och ageranden som triggar extra mycket. Många kan reagera på starka känslouttryck från klienten, andra på passivitet eller höga krav och ytterligare andra på att inga insatsförslag godtas. Vad är din akilleshäl? Vad får dig att gå igång och tappa fokus på det du tänkt dig göra?

Det är viktigt att vara uppmärksam och känna sig själv så pass väl att det går att upptäcka när ett visst beteendemönster från klientens sida återkommande väcker starka reaktioner.

Att som behandlare utveckla sin självkännedom innebär att träna sig i att uppmärksamma egna inre processer (tankar, känslor & fysiologiska responser) samt att skapa förståelse för hur dessa påverkar ens agerande. Medvetenheten är en förutsättning för att utveckla färdigheter i att agera ändamålsenligt när känsloreaktioner drar iväg med en under terapisessionen.

Självkännedom ger bland annat en behandlare ökade förutsättningar att genomföra den behandling som planerats, ökad möjlighet till närvaro med klienten och en ökad förståelse för det man är med om i terapirummet.

Välkommen till en workshop där du har fokus på dig själv och får möjligheten att känslospana och titta nyfiket på dig själv och ditt agerande i terapirummet!

Deltagandet är aktivt och du kommer att få reflektera och dela med dig i mindre grupp samt få feedback och reflektioner från andra professionella. Det blir en stund av nyfikenhet och utforskande av dig själv och ditt agerande i terapirummet.

Workshopen hålls på Zoom och innehållet är särskilt anpassat till onlineformatet. Delar av innehållet har tidigare hållits för BTFs medlemmar och renderade då kommentarer som:

Uppskattade upplägget och reflektionstiden.

Värdefullt och allmänmänskligt i psykoterapeutfunktionen

Intressant innehåll och spännande övningar

Tycker att det här varit hjälpsam!

Kändes väldigt proffsigt upplagt!

Uppskattar mixen och upplägget - hade gärna fortsatt!Föreläsare

Elin Wesslander är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna samt av utbildning, handledning och mentorskap till andra professionella. Elin har även arbetat som chef på Psykologpartners kontor i Stockholm och Umeå. Sedan 2020 är hon med och driver Mendeleo samt en egen verksamhet, specialistpsykologi.se, där hon erbjuder professionshandledning till psykologer. Elin är speciellt intresserad av arbete med att skapa meningsfull behandling för ungdomar och unga vuxna samt med att stötta professionella till utveckling.
Porträtt i svartvitt på Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Elin Wesslander - Mendeleo AB
Elin Wesslander
elin.wesslander@specialistpsykologi.se

Kursen vänder sig till

Alla som möter människor i någon form av behandlingssammanhang är välkomna till denna kurs. Innehållet bygger på ACT och KBT så kunskap om dessa metoder är bra men inte ett krav.

Datum och tid

14 oktober 2021, klockan 9.00-12.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1500 kr exkl. moms
Privat
1500 kr inkl. moms

Har du frågor om kursen?

Fler kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist