Klimatångest, coronaoro och att växa upp i en osäker tid

Föreläsare
Kata Nylén
Plats
Zoom
Datum
8 juni
9.00-16.00
Vi befinner oss i en osäker tid där vi är mitt i en pandemi och samtidigt står handfallna inför klimatkrisen. Barn och ungdomar får ta ett betydande ansvar under Coronapandemin samtidigt som de redan upplever stor oro för klimatet. Här behöver vi nya verktyg för att kunna stötta till en konstruktiv utveckling och livskvalitet. Som tur är hjälper forskningen oss att förstå mekanismerna bakom oron och vilken typ av beteenden som har bäst chans att vara hjälpsamma.

Hur kan vi hjälpa barn och unga med deras tankar och känslor? Hur kan deras frågor bemötas? Hur kan den relevanta oron användas på ett sätt som blir till hjälp? Och hur ska vi kunna hantera våra egna känslor kring den osäkra och komplexa värld som omger oss i lika hög grad som de unga?

Kursens innehåll

På denna heldagsworkshop får du reflektera över och landa i kunskapen om hur globala kriser påverkar unga. Barn och unga påverkas redan i dag både fysiskt och psykiskt av klimatkrisen. I Sverige är det främst ungas psykiska hälsa och framtidstro som påverkas. Bara hälften av unga mellan 12 och 18 år tror att vi kommer att klara klimatkrisen och sex av tio är oroliga för klimatförändringarna. I BRIS senaste årsrapport beskrivs ungas oro för klimatet som panikartad och ständigt närvarande. Barn bär redan på en stark framtidsoro och Coronapandemin har ökat på osäkerheten i omvärlden ytterligare, samtidigt som den satt käppar i hjulet för många av de friskhetsfaktorer som tidigare kunnat hålla den psykiska ohälsan på behörigt avstånd.

Dagen kommer att ge dig en ökad förståelse för begreppen klimatångest, ekologisk sorg och existentiell ångest. Du kommer också att få öva på färdigheter att, via samtal, hjälpa barn och unga med deras känslor och tankar kring klimatförändringarna. Utbildningen kommer också ge rikligt med tillfällen för reflektion och utbyte kring egna känslor kopplat till att befinna sig i en värld i kris.

Heldagen inbegriper kunskapsblock gällande globala kriser och hur de påverkar ungas mående samt vilka beteenden som är till hjälp i rådande situation. Kunskaperna omsätts till verktyg för att hjälpa barn och unga som lider av oro, ångest eller depression delvis eller helt på grund av medvetenhet om klimatkrisen. Praktisk träning ges i att bemöta negativa tankar och oro när den är reell och hotande.

Under workshopen kommer du att få upprepade möjligheter att stanna upp och reflektera över ditt eget perspektiv på frågor som när vi upplever att våra vanliga verktyg inte räcker till, hur vi kan hantera våra egna känslor kopplade till krisen och hur vi i tider av osäkerhet ska hålla själva som behandlare.

Föreläsare

Kata Nylén är leg psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialt arbete och skola, som behandlare, handledare och med utveckling av insatser och behandlingsmetoder.

Idag driver Kata plattformen Klimatpsykologerna och företaget Klot Collective som ger grupper, individer och organisationer psykologiskt stöd i sitt hållbarhetsarbete.

Katas föreläsningsstil är personlig och engagerande på ett sätt som väcker känslor hos åhöraren och visar på vad vi ska sätta vår tilltro till.

Kata Nylén
kata@klimatpsykologerna.se

Kursen vänder sig till

Denna workshop riktas till alla som möter barn och unga i samtal, exempelvis psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och elevhälsopersonal. Ingen specifik förkunskap krävs.

Datum och tid

8 juni, klockan 9.00-16.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1950 kr exkl. moms
Privat
1950 kr inkl. moms

Klimatångest, coronaoro och att växa upp i en osäker tid

Föreläsare
Kata Nylén
Plats
Zoom
Datum
8 juni
9.00-16.00
Smältande isberg i motljus
Vi befinner oss i en osäker tid där vi är mitt i en pandemi och samtidigt står handfallna inför klimatkrisen. Barn och ungdomar får ta ett betydande ansvar under Coronapandemin samtidigt som de redan upplever stor oro för klimatet. Här behöver vi nya verktyg för att kunna stötta till en konstruktiv utveckling och livskvalitet. Som tur är hjälper forskningen oss att förstå mekanismerna bakom oron och vilken typ av beteenden som har bäst chans att vara hjälpsamma.

Hur kan vi hjälpa barn och unga med deras tankar och känslor? Hur kan deras frågor bemötas? Hur kan den relevanta oron användas på ett sätt som blir till hjälp? Och hur ska vi kunna hantera våra egna känslor kring den osäkra och komplexa värld som omger oss i lika hög grad som de unga?

Kursens innehåll

På denna heldagsworkshop får du reflektera över och landa i kunskapen om hur globala kriser påverkar unga. Barn och unga påverkas redan i dag både fysiskt och psykiskt av klimatkrisen. I Sverige är det främst ungas psykiska hälsa och framtidstro som påverkas. Bara hälften av unga mellan 12 och 18 år tror att vi kommer att klara klimatkrisen och sex av tio är oroliga för klimatförändringarna. I BRIS senaste årsrapport beskrivs ungas oro för klimatet som panikartad och ständigt närvarande. Barn bär redan på en stark framtidsoro och Coronapandemin har ökat på osäkerheten i omvärlden ytterligare, samtidigt som den satt käppar i hjulet för många av de friskhetsfaktorer som tidigare kunnat hålla den psykiska ohälsan på behörigt avstånd.

Dagen kommer att ge dig en ökad förståelse för begreppen klimatångest, ekologisk sorg och existentiell ångest. Du kommer också att få öva på färdigheter att, via samtal, hjälpa barn och unga med deras känslor och tankar kring klimatförändringarna. Utbildningen kommer också ge rikligt med tillfällen för reflektion och utbyte kring egna känslor kopplat till att befinna sig i en värld i kris.

Heldagen inbegriper kunskapsblock gällande globala kriser och hur de påverkar ungas mående samt vilka beteenden som är till hjälp i rådande situation. Kunskaperna omsätts till verktyg för att hjälpa barn och unga som lider av oro, ångest eller depression delvis eller helt på grund av medvetenhet om klimatkrisen. Praktisk träning ges i att bemöta negativa tankar och oro när den är reell och hotande.

Under workshopen kommer du att få upprepade möjligheter att stanna upp och reflektera över ditt eget perspektiv på frågor som när vi upplever att våra vanliga verktyg inte räcker till, hur vi kan hantera våra egna känslor kopplade till krisen och hur vi i tider av osäkerhet ska hålla själva som behandlare.

Föreläsare

Kata Nylén är leg psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialt arbete och skola, som behandlare, handledare och med utveckling av insatser och behandlingsmetoder.

Idag driver Kata plattformen Klimatpsykologerna och företaget Klot Collective som ger grupper, individer och organisationer psykologiskt stöd i sitt hållbarhetsarbete.

Katas föreläsningsstil är personlig och engagerande på ett sätt som väcker känslor hos åhöraren och visar på vad vi ska sätta vår tilltro till.

Svartvitt porträtt av Kata Nylén
Kata Nylén
kata@klimatpsykologerna.se

Kursen vänder sig till

Denna workshop riktas till alla som möter barn och unga i samtal, exempelvis psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och elevhälsopersonal. Ingen specifik förkunskap krävs.

Datum och tid

8 juni, klockan 9.00-16.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1950 kr exkl. moms
Privat
1950 kr inkl. moms

Har du frågor om kursen?

Fler kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist