Klimatpsykologi - att förstå och bemöta klimatångest

Föreläsare
Kata Nylén
Plats
Zoom
Datum
23 november
9.00-12.00
Vi befinner oss i en osäker tid och många upplever sig handfallna inför klimatkrisen. För att ta oss an alla svåra utmaningar som väntar behöver vi verktyg för att kunna stötta till en konstruktiv utveckling och livskvalitet. Klimatkrisen är en kris som känns. Den väcker rädsla för var världen befinner sig och vart planeten är på väg samt oro och frustration över att inte fler agerar och för hur det kommer bli för kommande generationer. Många känner också sorg över att flera arter redan utrotats, eller att vi inte kommer kunna fortsätta våra liv som vi är vana vid. Eller skuld över att inte göra mer, eller över att fortsätta göra ohållbara val. Att stå mitt inför denna enorma utmaning och kris kan vara jobbigt, men inte nödvändigtvis dåligt. Våra känslor finns till för att vi ska kunna hjälpa inte bara oss själva utan även varandra, bakom det som känns svårt finns en medkänsla om vår planet och allt levande. Känslorna kan således få oss att agera för att skapa förändring, men utan kunskap om hur de fungerar kan de lika gärna snärja in oss i passivitet och polarisering.

Kursens innehåll

På denna halvdagsworkshop får du reflektera över och landa i kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar oss människor psykiskt och hur detta både kan främja ett agerande för en mer hållbar värld och sätta käppar i hjulet för oss. Dagen kommer att ge dig en ökad förståelse för begreppen klimatångest, ekologisk sorg och existentiell ångest. Du kommer också att få öva på att:

 • kommunicera om klimatet med hänsyn till de känslor som kan väckas.
 • skilja på hjälpsamma och mindre hjälpsamma känsloreaktioner
 • bemöta polarisering i grupper kring klimatkrisen
 • stödja och underlätta meningsfullt handlande
 • ta hand om dig själv i ditt arbete med klimatet och miljön.


 • Heldagen inbegriper kunskapsblock gällande hur klimatkrisen påverkar vårt mående samt vilka beteenden som är till hjälp för att kunna må så bra som möjligt. Kunskaperna omsätts till verktyg för att bemöta olika känslor kopplat till klimatkrisen som syftar till att hantera egna känslor och samtidigt kunna skapa meningsfullt handlande. Under workshopen kommer du att få upprepade möjligheter att stanna upp och reflektera över ditt eget perspektiv på viktiga frågor, som upplevelsen av att våra vanliga verktyg inte räcker till, hur vi kan hantera våra egna känslor kopplade till krisen och hur vi i tider av osäkerhet själva ska kunna hålla.

  Föreläsare

  Kata Nylén är leg psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialt arbete och skola, som behandlare, handledare och med utveckling av insatser och behandlingsmetoder.

  Idag driver Kata plattformen Klimatpsykologerna och företaget Klot Collective som ger grupper, individer och organisationer psykologiskt stöd i sitt hållbarhetsarbete.

  Katas föreläsningsstil är personlig och engagerande på ett sätt som väcker känslor hos åhöraren och visar på vad vi ska sätta vår tilltro till.

  Kata Nylén
  kata@klimatpsykologerna.se

  Kursen vänder sig till

  Denna workshop riktas till den som är intresserad av klimatpsykologi, vill veta mer om begreppet klimatångest och som i sitt yrkesliv möter människor som reagerar känslomässigt på klimatfrågan. Ingen specifik förkunskap krävs.

  Datum och tid

  23 november, klockan 9.00-12.00

  Lokal och plats

  Zoom

  Pris

  Företag
  1500 kr exkl. moms
  Privat
  1500 kr inkl. moms

  Klimatpsykologi - att förstå och bemöta klimatångest

  Föreläsare
  Kata Nylén
  Plats
  Zoom
  Datum
  23 november
  9.00-12.00
  Smältande isberg i motljus
  Vi befinner oss i en osäker tid och många upplever sig handfallna inför klimatkrisen. För att ta oss an alla svåra utmaningar som väntar behöver vi verktyg för att kunna stötta till en konstruktiv utveckling och livskvalitet. Klimatkrisen är en kris som känns. Den väcker rädsla för var världen befinner sig och vart planeten är på väg samt oro och frustration över att inte fler agerar och för hur det kommer bli för kommande generationer. Många känner också sorg över att flera arter redan utrotats, eller att vi inte kommer kunna fortsätta våra liv som vi är vana vid. Eller skuld över att inte göra mer, eller över att fortsätta göra ohållbara val. Att stå mitt inför denna enorma utmaning och kris kan vara jobbigt, men inte nödvändigtvis dåligt. Våra känslor finns till för att vi ska kunna hjälpa inte bara oss själva utan även varandra, bakom det som känns svårt finns en medkänsla om vår planet och allt levande. Känslorna kan således få oss att agera för att skapa förändring, men utan kunskap om hur de fungerar kan de lika gärna snärja in oss i passivitet och polarisering.
  Förutom våra grundkänslor har vi ytterligare en sak gemensamt med alla människor på jorden: vi befinner oss i en global uppvärmning och klimatförändring som redan nu påverkar miljontals människor. I våra delar av världen påverkar det oss främst tanke- och känslomässigt just nu även om vi ser effekterna i naturen även här. I våra yrken möter vi människor som på ett eller annat sätt behöver relatera till detta. Är det medarbetare, patienter, elever eller kunder? Vilka de än är behöver vi ta i beaktande att de alla kommer behöva relatera till klimatfrågan på ett eller annat sätt.

  Som tur är finns forskningen som hjälper oss att förstå mekanismerna bakom oron och vilken typ av beteenden som har bäst chans att vara hjälpsamma. Hur kan vi förhålla oss till de tankar och känslor klimatkrisen väcker? Hur kan relevanta känslor användas på ett sätt som blir till hjälp? Hur kan vi kommunicera om klimatkrisen så att den inte väcker mer obehag? Och hur ska vi kunna hantera våra egna känslor kring den osäkra och komplexa värld som omger oss?

  Kursens innehåll

  På denna halvdagsworkshop får du reflektera över och landa i kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar oss människor psykiskt och hur detta både kan främja ett agerande för en mer hållbar värld och sätta käppar i hjulet för oss. Dagen kommer att ge dig en ökad förståelse för begreppen klimatångest, ekologisk sorg och existentiell ångest. Du kommer också att få öva på att:

 • kommunicera om klimatet med hänsyn till de känslor som kan väckas.
 • skilja på hjälpsamma och mindre hjälpsamma känsloreaktioner
 • bemöta polarisering i grupper kring klimatkrisen
 • stödja och underlätta meningsfullt handlande
 • ta hand om dig själv i ditt arbete med klimatet och miljön.


 • Heldagen inbegriper kunskapsblock gällande hur klimatkrisen påverkar vårt mående samt vilka beteenden som är till hjälp för att kunna må så bra som möjligt. Kunskaperna omsätts till verktyg för att bemöta olika känslor kopplat till klimatkrisen som syftar till att hantera egna känslor och samtidigt kunna skapa meningsfullt handlande. Under workshopen kommer du att få upprepade möjligheter att stanna upp och reflektera över ditt eget perspektiv på viktiga frågor, som upplevelsen av att våra vanliga verktyg inte räcker till, hur vi kan hantera våra egna känslor kopplade till krisen och hur vi i tider av osäkerhet själva ska kunna hålla.

  Föreläsare

  Kata Nylén är leg psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialt arbete och skola, som behandlare, handledare och med utveckling av insatser och behandlingsmetoder.

  Idag driver Kata plattformen Klimatpsykologerna och företaget Klot Collective som ger grupper, individer och organisationer psykologiskt stöd i sitt hållbarhetsarbete.

  Katas föreläsningsstil är personlig och engagerande på ett sätt som väcker känslor hos åhöraren och visar på vad vi ska sätta vår tilltro till.

  Svartvitt porträtt av Kata Nylén
  Kata Nylén
  kata@klimatpsykologerna.se

  Kursen vänder sig till

  Denna workshop riktas till den som är intresserad av klimatpsykologi, vill veta mer om begreppet klimatångest och som i sitt yrkesliv möter människor som reagerar känslomässigt på klimatfrågan. Ingen specifik förkunskap krävs.

  Datum och tid

  23 november, klockan 9.00-12.00

  Lokal och plats

  Zoom

  Pris

  Företag
  1500 kr exkl. moms
  Privat
  1500 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Fler kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist