Klinisk färdighetsträning i ACT

Föreläsare
Kristoffer Pettersson
Plats
Distans
Datum
15 och 22 november 2021
9.00 - 16.00 (båda dagarna)
Varmt välkommen till ett färdighetstränande onlineseminarium som fokuserar på hur metoder hämtade från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan användas i praktiken. Tonvikten vid dessa utbildningstillfällen ligger på färdighetsträning för att du ska kunna bli bättre på att använda förhållningssättet i ACT med dina klienter.

Kursens innehåll

ACT är en komplex klinisk metod som rymmer ett antal tekniker, övningar och förhållningssätt som kan vara svåra att lära sig enbart via böcker. Det övergripande målet i ACT benämns psykologisk flexibilitet och arbetssättet organiseras utifrån sex kärnprocesser som brukar benämnas: defusion, själv-som-kontext, kontakt med nuet, värden och ändamålsenligt handlande. Vi kommer att lära ut några av de klassiska teknikerna som används för att arbeta med var och en av kärnprocesserna.

15 november - acceptans och kontakt med nuet: Strategier för att hjälpa klienter kontakta och förhålla sig öppet accepterande till upplevelser och förnimmelser som pågår här och nu.

15 november - defusion och själv-som-kontext: Strategier för att hjälpa klienter att förhålla sig mer flexibelt till rigida tankeprocesser som hindrar ett liv i linje med grundläggande värden.

22 november - värden och ändamålsenligt handlande: Strategier för att identifiera och klargöra värden samt öka möjligheterna för handling i linje med dessa.

22 november - integrering och flexibel tillämpning: Träning i att flexibelt kunna tillämpa och skifta mellan arbete i de olika processerna.

Terapeuter som börjar lära sig ACT har ofta ganska lätt för att lära sig specifika tekniker och övningar, men betydligt svårare att införliva ACT i sitt sätt att vara i terapirummet. Det förhållningssätt som kännetecknar ACT har också implikationer för hur vi som kliniker förhåller oss till oss själva, andra och livet i stort. Ibland krockar förhållningssättet i ACT med saker vi har lärt oss i vår grundutbildning eller på annat håll. Därför kommer vi utöver praktisk träning i att tillämpa tekniker hämtade från ACT också tydliggöra och arbeta konkret med att du som deltagare ska kunna införliva det övergripande förhållningssätt som kännetecknar ACT. Förutom en rejäl dos praktisk vägledning kommer du att få med dig en rad konkreta steg du kan följa för att utvecklas i din roll på väg mot att bättre behärska och införliva ACT i ditt sätt att arbeta.

Föreläsare

Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet. Tidigare under sin karriär arbetade Kristoffer i primärvård och specialistpsykiatri men de senaste åren har han arbetat i privat verksamhet.

Hans huvudsakliga intresseområden som psykolog finns inom den kliniska psykologin och tillämpning av psykologisk kunskap. Kristoffer har fördjupat sig i upplevelsebaserade metoder, till exempel Acceptance & Commitment Therapy (ACT), samt Affektfokuserad terapi. Han har lång erfarenhet av både handledning och utbildningen inom dessa områden, men föreläser också gärna om psykisk ohälsa generellt och tillämpning av psykologisk kunskap för att bemöta och hantera problem i människovårdande yrken och professioner


Kristoffer Pettersson
kontakt@kristofferpettersson.se

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig till dig som har vissa förkunskaper om ACT, endera genom att du gått en introduktionsutbildning i metoden eller på annat sätt tillägnat dig dessa kunskaper. Kursen har ett kliniskt fokus och det är därför en fördel om du har någon form av pågående klinisk kontakt.

Datum och tid

15 och 22 november 2021, klockan 9.00 - 16.00 (båda dagarna)

Lokal och plats

Distans

Pris

Företag
4000 kr exkl. moms
Privat
4000 kr inkl. moms

Klinisk färdighetsträning i ACT

Föreläsare
Kristoffer Pettersson
Plats
Distans
Datum
15 och 22 november 2021
9.00 - 16.00 (båda dagarna)
Vägskylt mot solnedgång - illustrerar val av riktning i ACT
Varmt välkommen till ett färdighetstränande onlineseminarium som fokuserar på hur metoder hämtade från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan användas i praktiken. Tonvikten vid dessa utbildningstillfällen ligger på färdighetsträning för att du ska kunna bli bättre på att använda förhållningssättet i ACT med dina klienter.

Kursens innehåll

ACT är en komplex klinisk metod som rymmer ett antal tekniker, övningar och förhållningssätt som kan vara svåra att lära sig enbart via böcker. Det övergripande målet i ACT benämns psykologisk flexibilitet och arbetssättet organiseras utifrån sex kärnprocesser som brukar benämnas: defusion, själv-som-kontext, kontakt med nuet, värden och ändamålsenligt handlande. Vi kommer att lära ut några av de klassiska teknikerna som används för att arbeta med var och en av kärnprocesserna.

15 november - acceptans och kontakt med nuet: Strategier för att hjälpa klienter kontakta och förhålla sig öppet accepterande till upplevelser och förnimmelser som pågår här och nu.

15 november - defusion och själv-som-kontext: Strategier för att hjälpa klienter att förhålla sig mer flexibelt till rigida tankeprocesser som hindrar ett liv i linje med grundläggande värden.

22 november - värden och ändamålsenligt handlande: Strategier för att identifiera och klargöra värden samt öka möjligheterna för handling i linje med dessa.

22 november - integrering och flexibel tillämpning: Träning i att flexibelt kunna tillämpa och skifta mellan arbete i de olika processerna.

Terapeuter som börjar lära sig ACT har ofta ganska lätt för att lära sig specifika tekniker och övningar, men betydligt svårare att införliva ACT i sitt sätt att vara i terapirummet. Det förhållningssätt som kännetecknar ACT har också implikationer för hur vi som kliniker förhåller oss till oss själva, andra och livet i stort. Ibland krockar förhållningssättet i ACT med saker vi har lärt oss i vår grundutbildning eller på annat håll. Därför kommer vi utöver praktisk träning i att tillämpa tekniker hämtade från ACT också tydliggöra och arbeta konkret med att du som deltagare ska kunna införliva det övergripande förhållningssätt som kännetecknar ACT. Förutom en rejäl dos praktisk vägledning kommer du att få med dig en rad konkreta steg du kan följa för att utvecklas i din roll på väg mot att bättre behärska och införliva ACT i ditt sätt att arbeta.

Föreläsare

Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet. Tidigare under sin karriär arbetade Kristoffer i primärvård och specialistpsykiatri men de senaste åren har han arbetat i privat verksamhet.

Hans huvudsakliga intresseområden som psykolog finns inom den kliniska psykologin och tillämpning av psykologisk kunskap. Kristoffer har fördjupat sig i upplevelsebaserade metoder, till exempel Acceptance & Commitment Therapy (ACT), samt Affektfokuserad terapi. Han har lång erfarenhet av både handledning och utbildningen inom dessa områden, men föreläser också gärna om psykisk ohälsa generellt och tillämpning av psykologisk kunskap för att bemöta och hantera problem i människovårdande yrken och professioner


Porträtt av Kristoffer Pettersson, en av grundarna av Mendeleo AB
Kristoffer Pettersson
kontakt@kristofferpettersson.se

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig till dig som har vissa förkunskaper om ACT, endera genom att du gått en introduktionsutbildning i metoden eller på annat sätt tillägnat dig dessa kunskaper. Kursen har ett kliniskt fokus och det är därför en fördel om du har någon form av pågående klinisk kontakt.

Datum och tid

15 och 22 november 2021, klockan 9.00 - 16.00 (båda dagarna)

Lokal och plats

Distans

Pris

Företag
4000 kr exkl. moms
Privat
4000 kr inkl. moms

Har du frågor om kursen?

Fler kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist