Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Föreläsare
Peter Karlsson
Plats
Stockholm
Datum
29-30 november 2021, 17-18 januari, och 22 februari 2022
9.00-16.00 (alla tillfällen)
Denna specialistutbildning vänder sig till psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteten "Pedagogisk psykologi". Kursen innehåller fördjupning i inlärningsteori, funktionell kartläggning och beteendstödstekniker i förhållande till den inlärningsteoretiska och beteendeanalytiska kunskap som de flesta psykologer har med sig från grundutbildningen.

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om de inlärningsteoretiska principerna och förståelse för hur individens beteenden utvecklas i samspel med kontexten och hur denna kunskap kan användas i praktiken för att förstå, påverka och förebygga problemskapande beteenden och främja utveckling och livskvalitet inom pedagogiska och behandlande verksamheter, så som skola, grundsärskola, habilitering, LSS, Socialpsykiatri och HVB.

Kursen syftar också till att ge praktiska färdigheter i att använda olika kartläggningsstrategier och förmåga till analys och beteendestödsplanering genom att kursdeltagarna under utbildningens gång arbetar med ett eget elev-brukar- patientärende.

12 april: PBS – vad är det, och hur kan det användas i olika verksamheter? Inlärningsteori, repetition och fördjupning, i form av föreläsning och praktiska övningar.

13 april: Funktionell kartläggning, datainsamling och funktionell analys Organisatoriska förutsättningar, samverkan och implementering.

17 maj: Beteendestödplanering 1: preventiva och reaktiva åtgärder. Etiska och juridiska aspekter. Forskning och evidens.

18 maj: Beteendestödsplanering 2: proaktiva åtgärder i form av färdighetsträning och förstärkningsstrategier.

14 juni: Examinationsseminarium, Redovisning av och opponering på deltagarnas examinationsrapporter.

Kursdeltagarna får individuell handledning kring datainsamling, analys och åtgärdsplanering avseende det egna ärendet mellan kurstillfällena, totalt 5 x 30 minuter per deltagare. Handledningen ges av legitimerad psykolog, som också är specialist i pedagogisk psykologi och/eller psykoterapeut med KBT-inriktning och som har lång erfarenhet av att arbeta med PBS.

Föreläsare

Peter är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd (PBS), och han har också skrivit den populära boken Beteendestöd i vardagen.

Sedan i maj 2018 driver Peter företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

Peter Karlsson
peter.karlsson@besiva.se

Kursen vänder sig till

Utbildningen är en specialistkurs för psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som en av fyra fördjupningskurser inom specialiteten Pedagogisk psykologi och Funktionshindrens psykologi.

Datum och tid

29-30 november 2021, 17-18 januari, och 22 februari 2022, klockan 9.00-16.00 (alla tillfällen)

Lokal och plats

Stockholm

Pris

Företag
18 000 kr exkl. moms
Privat
18 000 kr inkl. moms

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Föreläsare
Peter Karlsson
Plats
Stockholm
Datum
29-30 november 2021, 17-18 januari, och 22 februari 2022
9.00-16.00 (alla tillfällen)
Röda äpplen som står uppradade på ett bord med vit bakgrund
Denna specialistutbildning vänder sig till psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteten "Pedagogisk psykologi". Kursen innehåller fördjupning i inlärningsteori, funktionell kartläggning och beteendstödstekniker i förhållande till den inlärningsteoretiska och beteendeanalytiska kunskap som de flesta psykologer har med sig från grundutbildningen.

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om de inlärningsteoretiska principerna och förståelse för hur individens beteenden utvecklas i samspel med kontexten och hur denna kunskap kan användas i praktiken för att förstå, påverka och förebygga problemskapande beteenden och främja utveckling och livskvalitet inom pedagogiska och behandlande verksamheter, så som skola, grundsärskola, habilitering, LSS, Socialpsykiatri och HVB.

Kursen syftar också till att ge praktiska färdigheter i att använda olika kartläggningsstrategier och förmåga till analys och beteendestödsplanering genom att kursdeltagarna under utbildningens gång arbetar med ett eget elev-brukar- patientärende.

12 april: PBS – vad är det, och hur kan det användas i olika verksamheter? Inlärningsteori, repetition och fördjupning, i form av föreläsning och praktiska övningar.

13 april: Funktionell kartläggning, datainsamling och funktionell analys Organisatoriska förutsättningar, samverkan och implementering.

17 maj: Beteendestödplanering 1: preventiva och reaktiva åtgärder. Etiska och juridiska aspekter. Forskning och evidens.

18 maj: Beteendestödsplanering 2: proaktiva åtgärder i form av färdighetsträning och förstärkningsstrategier.

14 juni: Examinationsseminarium, Redovisning av och opponering på deltagarnas examinationsrapporter.

Kursdeltagarna får individuell handledning kring datainsamling, analys och åtgärdsplanering avseende det egna ärendet mellan kurstillfällena, totalt 5 x 30 minuter per deltagare. Handledningen ges av legitimerad psykolog, som också är specialist i pedagogisk psykologi och/eller psykoterapeut med KBT-inriktning och som har lång erfarenhet av att arbeta med PBS.

Föreläsare

Peter är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd (PBS), och han har också skrivit den populära boken Beteendestöd i vardagen.

Sedan i maj 2018 driver Peter företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

Porträtt i svartvitt av leg. psykolog Peter Karlsson
Peter Karlsson
peter.karlsson@besiva.se

Kursen vänder sig till

Utbildningen är en specialistkurs för psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som en av fyra fördjupningskurser inom specialiteten Pedagogisk psykologi och Funktionshindrens psykologi.

Datum och tid

29-30 november 2021, 17-18 januari, och 22 februari 2022, klockan 9.00-16.00 (alla tillfällen)

Lokal och plats

Stockholm

Pris

Företag
18 000 kr exkl. moms
Privat
18 000 kr inkl. moms

Har du frågor om kursen?

Fler kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist