Färdigheter för att arbeta med samtalsterapi

Föreläsare
Niklas Törneke
Plats
Stockholm
Datum
15-16 september 2021
9.00-16.00
Vill du utveckla dina samtalsterapeutiska färdigheter? Då är det här kursen för dig! På denna praktiskt inriktade kurs får du ta del av ett sammanhängande ramverk som hjälper dig att organisera ditt sätt att samtala så att du kan använda kommunikationen med större träffsäkerhet.

Kursens innehåll

Att samtalet är en central del av psykoterapeutiskt arbete är rätt självklart, det är samtalet som är grunden för arbetet som görs. Däremot är det inte lika självklart vad i samtalet som bidrar till förändring. Det är heller inte helt lätt att veta hur man bäst utvecklar sina samtalsfärdigheter. Utmaningen hänger delvis ihop med att psykoterapeutiska modeller sällan är särskilt tydliga med hur samtalet ska gå till i praktiken. Vilken roll spelar egentligen samtalet i terapeutiskt arbete? Vilken effekt vill vi att vår kommunikation får? Går det att säga något övergripande om målet med samtalsterapi, oavsett psykoterapeutisk skolbildning?

I sin nya bok Samtalsterapi: språket som kur och krämpa ger Niklas Törneke och Jonas Ramnerö ett förslag på hur den samtalsterapeutiska situationen kan förstås utifrån tre principer:

 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att urskilja sambandet mellan vad hen själv gör, de problematiska konsekvenserna hen upplever och när hen tenderar att göra så.
 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att urskilja egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser genom att etablera ett betraktelseavstånd till dessa när de uppträder.
 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att använda denna förmåga (hänvisande till den andra principen) till att klargöra vad som är väsentligt i hens liv och vad som vore konkreta steg i den riktningen.


 • Den här kursen tar dessa tre principer som utgångspunkt och fokuserar på att träna de färdigheter som behövs för att arbeta kliniskt utifrån dem. Innehållet exemplifieras med kliniska vinjetter och teori varvas med praktiska övningar som syftar till att stärka centrala samtalsterapeutiska färdigheter.

  Kursen avslutas med att innehållet sammanfattas och du får stöd och vägledning i att utveckla en personligt anpassad plan för hur du kan fortsätta utvecklas på egen hand. Du kan se detta kurstillfälle som ett inspirerande startskott för att ta ett samlat grepp om ditt kliniska språkande.

  För att få ut så mycket som möjlighet av kursen rekommenderar vi att du som deltar läser boken Samtalsterapi: språket som kur och krämpa innan kursstart.

  Föreläsare

  Niklas är psykiater och legitimerad psykoterapeut, ursprungligen utbildad med inriktning mot klassisk kognitiv terapi. Från slutet av 90-talet har han dock huvudsakligen arbetat med ACT och sedan ungefär samma tid varit verksam som privatpraktiserande psykiater/psykoterapeut. Han har i sitt arbete hela tiden haft fokus mot grundläggande principer för psykoterapi, snarare än mot avgränsade modeller, och har skrivit ett flertal läroböcker med den inriktningen. Han är en ofta anlitad föreläsare, både i Sverige och internationellt.
  Niklas Törneke
  niklas.torneke@telia.com

  Kursen vänder sig till

  Kursen vänder sig till alla som arbetar kliniskt med samtalet som redskap. Kursen har vissa teoretiska inslag som är lättare att ta till sig för den som känner till grunderna i kognitiva beteendeterapi (KBT), men det är inget krav för deltagande.

  Datum och tid

  15-16 september 2021, klockan 9.00-16.00

  Lokal och plats

  Stockholm

  Pris

  Företag
  5000 kr exkl. moms
  Privat
  5000 kr inkl. moms

  Färdigheter för att arbeta med samtalsterapi

  Föreläsare
  Niklas Törneke
  Plats
  Stockholm
  Datum
  15-16 september 2021
  9.00-16.00
  Illustration - två ansikten med symboler som ägnar sig åt kommunikation i samtalsterapi
  Vill du utveckla dina samtalsterapeutiska färdigheter? Då är det här kursen för dig! På denna praktiskt inriktade kurs får du ta del av ett sammanhängande ramverk som hjälper dig att organisera ditt sätt att samtala så att du kan använda kommunikationen med större träffsäkerhet.

  Kursens innehåll

  Att samtalet är en central del av psykoterapeutiskt arbete är rätt självklart, det är samtalet som är grunden för arbetet som görs. Däremot är det inte lika självklart vad i samtalet som bidrar till förändring. Det är heller inte helt lätt att veta hur man bäst utvecklar sina samtalsfärdigheter. Utmaningen hänger delvis ihop med att psykoterapeutiska modeller sällan är särskilt tydliga med hur samtalet ska gå till i praktiken. Vilken roll spelar egentligen samtalet i terapeutiskt arbete? Vilken effekt vill vi att vår kommunikation får? Går det att säga något övergripande om målet med samtalsterapi, oavsett psykoterapeutisk skolbildning?

  I sin nya bok Samtalsterapi: språket som kur och krämpa ger Niklas Törneke och Jonas Ramnerö ett förslag på hur den samtalsterapeutiska situationen kan förstås utifrån tre principer:

 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att urskilja sambandet mellan vad hen själv gör, de problematiska konsekvenserna hen upplever och när hen tenderar att göra så.
 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att urskilja egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser genom att etablera ett betraktelseavstånd till dessa när de uppträder.
 • Samtala på ett sätt som hjälper patienten att använda denna förmåga (hänvisande till den andra principen) till att klargöra vad som är väsentligt i hens liv och vad som vore konkreta steg i den riktningen.


 • Den här kursen tar dessa tre principer som utgångspunkt och fokuserar på att träna de färdigheter som behövs för att arbeta kliniskt utifrån dem. Innehållet exemplifieras med kliniska vinjetter och teori varvas med praktiska övningar som syftar till att stärka centrala samtalsterapeutiska färdigheter.

  Kursen avslutas med att innehållet sammanfattas och du får stöd och vägledning i att utveckla en personligt anpassad plan för hur du kan fortsätta utvecklas på egen hand. Du kan se detta kurstillfälle som ett inspirerande startskott för att ta ett samlat grepp om ditt kliniska språkande.

  För att få ut så mycket som möjlighet av kursen rekommenderar vi att du som deltar läser boken Samtalsterapi: språket som kur och krämpa innan kursstart.

  Föreläsare

  Niklas är psykiater och legitimerad psykoterapeut, ursprungligen utbildad med inriktning mot klassisk kognitiv terapi. Från slutet av 90-talet har han dock huvudsakligen arbetat med ACT och sedan ungefär samma tid varit verksam som privatpraktiserande psykiater/psykoterapeut. Han har i sitt arbete hela tiden haft fokus mot grundläggande principer för psykoterapi, snarare än mot avgränsade modeller, och har skrivit ett flertal läroböcker med den inriktningen. Han är en ofta anlitad föreläsare, både i Sverige och internationellt.
  Porträtt i svartvit på Niklas Törneke
  Niklas Törneke
  niklas.torneke@telia.com

  Kursen vänder sig till

  Kursen vänder sig till alla som arbetar kliniskt med samtalet som redskap. Kursen har vissa teoretiska inslag som är lättare att ta till sig för den som känner till grunderna i kognitiva beteendeterapi (KBT), men det är inget krav för deltagande.

  Datum och tid

  15-16 september 2021, klockan 9.00-16.00

  Lokal och plats

  Stockholm

  Pris

  Företag
  5000 kr exkl. moms
  Privat
  5000 kr inkl. moms

  Har du frågor om kursen?

  Fler kurser

  info@mendeleo.se
  Kristin Hägglöf
  070 - 144 80 68
  Kristoffer Pettersson
  073 - 556 37 48
  Elin Wesslander
  073 - 423 37 52
  Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist