Värdefulla samtal med unga

Föreläsare
Elin Wesslander
Plats
Zoom
Datum
15 november 2021
09.00-12.00
Vad är det som gör det så roligt att arbeta med ungdomar och varför är det ibland så svårt? De här två frågorna hänger ihop. Som behandlare behöver vi förstå de ungas utgångspunkt för att ha möjlighet att hantera de fallgropar som kan dyka upp i kontakten. Det här är en workshop som handlar om hur vi kan skapa meningsfull och engagerande terapi tillsammans med ungdomar och unga vuxna.

Kursens innehåll

Att nå fram till ungdomar och få dem med oss är inte det lättaste och bara det att vi är representanter för vuxenvärlden kan skapa ett motstånd. Detta är helt begripligt med tanke på hur ungdomar ofta bemöts. För att överkomma motståndet måste vi fråga oss hur vi kan fånga upp den unges behov och göra behandlingssamtalen till en angelägenhet som berör just dem.

Tre av de största fallgroparna tillsammans med unga är att behandlingstiden ägnas åt samtal utan agerande, att vi på olika sätt agera så att den unge inte känner sig välkommen eller accepterad samt att fokus hamnar på att få till en förändring som någon annan önskar (föräldrar, vänner, skolan) och inte det som den unge verkligen vill och behöver. Dessa fallgropar hamnar vi alla i då och då men det finns sätt att bli medveten om dem och göra annorlunda.

Varmt välkommen till en workshop där vi får titta på och träna oss i att skapa ett sammanhang i terapirummet som funkar för ungdomar och unga vuxna. Det är mycket upp till oss hur kontakten blir och vi behöver ha en bred beteenderepertoar och våga testa nya infallsvinklar för att kunna hitta ett framgångsrikt sätt att nå den vi möter.

Under workshopen går vi bland annat igenom hur vi kan göra en behandling verksam och hur vi kan lägga upp samtalet för att få med oss ungdomen. Särskilt fokus ägnas åt värderingsarbete.

Att ringa in och arbeta med värderad riktning tillsammans med ungdomar och unga vuxna skiljer sig åt från hur arbetet vanligtvis genomförs med vuxna. Unga har oftast inte behövt fatta avgörande beslut och de blir i stor utsträckning tillsagda vad som är rätt för dem. Värderingsarbetet behöver därför balanseras mellan det handfast konkreta och det tydligt individfokuserade där vi vinnlägger oss om att det är ungdomens egna värden vi arbetar med och inte omgivningens. Hur det arbetet kan se ut får ni se och testa på kursen!

Kursen hålls via Zoom och innehållet är anpassat till videoformatet. Stor vikt kommer att läggas vid att deltagarna är aktiva och får möjlighet att interagera under workshopens gång.Föreläsare

Elin Wesslander är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna samt av utbildning, handledning och mentorskap till andra professionella. Elin har även arbetat som chef på Psykologpartners kontor i Stockholm och Umeå. Sedan 2020 är hon med och driver Mendeleo samt en egen verksamhet, specialistpsykologi.se, där hon erbjuder professionshandledning till psykologer. Elin är speciellt intresserad av arbete med att skapa meningsfull behandling för ungdomar och unga vuxna samt med att stötta professionella till utveckling.
Elin Wesslander
elin.wesslander@specialistpsykologi.se

Kursen vänder sig till

Alla som möter ungdomar och unga vuxna i ett behandlingssammanhang. Innehållet bygger på ACT och KBT så kunskap om dessa metoder är bra men inte ett krav.

Datum och tid

15 november 2021, klockan 09.00-12.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1500 kr exkl. moms
Privat
1500 kr inkl. moms

Värdefulla samtal med unga

Föreläsare
Elin Wesslander
Plats
Zoom
Datum
15 november 2021
09.00-12.00
Tjej som hoppar upp i luften och ser glad ut framför en vit trävägg
Vad är det som gör det så roligt att arbeta med ungdomar och varför är det ibland så svårt? De här två frågorna hänger ihop. Som behandlare behöver vi förstå de ungas utgångspunkt för att ha möjlighet att hantera de fallgropar som kan dyka upp i kontakten. Det här är en workshop som handlar om hur vi kan skapa meningsfull och engagerande terapi tillsammans med ungdomar och unga vuxna.

Kursens innehåll

Att nå fram till ungdomar och få dem med oss är inte det lättaste och bara det att vi är representanter för vuxenvärlden kan skapa ett motstånd. Detta är helt begripligt med tanke på hur ungdomar ofta bemöts. För att överkomma motståndet måste vi fråga oss hur vi kan fånga upp den unges behov och göra behandlingssamtalen till en angelägenhet som berör just dem.

Tre av de största fallgroparna tillsammans med unga är att behandlingstiden ägnas åt samtal utan agerande, att vi på olika sätt agera så att den unge inte känner sig välkommen eller accepterad samt att fokus hamnar på att få till en förändring som någon annan önskar (föräldrar, vänner, skolan) och inte det som den unge verkligen vill och behöver. Dessa fallgropar hamnar vi alla i då och då men det finns sätt att bli medveten om dem och göra annorlunda.

Varmt välkommen till en workshop där vi får titta på och träna oss i att skapa ett sammanhang i terapirummet som funkar för ungdomar och unga vuxna. Det är mycket upp till oss hur kontakten blir och vi behöver ha en bred beteenderepertoar och våga testa nya infallsvinklar för att kunna hitta ett framgångsrikt sätt att nå den vi möter.

Under workshopen går vi bland annat igenom hur vi kan göra en behandling verksam och hur vi kan lägga upp samtalet för att få med oss ungdomen. Särskilt fokus ägnas åt värderingsarbete.

Att ringa in och arbeta med värderad riktning tillsammans med ungdomar och unga vuxna skiljer sig åt från hur arbetet vanligtvis genomförs med vuxna. Unga har oftast inte behövt fatta avgörande beslut och de blir i stor utsträckning tillsagda vad som är rätt för dem. Värderingsarbetet behöver därför balanseras mellan det handfast konkreta och det tydligt individfokuserade där vi vinnlägger oss om att det är ungdomens egna värden vi arbetar med och inte omgivningens. Hur det arbetet kan se ut får ni se och testa på kursen!

Kursen hålls via Zoom och innehållet är anpassat till videoformatet. Stor vikt kommer att läggas vid att deltagarna är aktiva och får möjlighet att interagera under workshopens gång.Föreläsare

Elin Wesslander är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna samt av utbildning, handledning och mentorskap till andra professionella. Elin har även arbetat som chef på Psykologpartners kontor i Stockholm och Umeå. Sedan 2020 är hon med och driver Mendeleo samt en egen verksamhet, specialistpsykologi.se, där hon erbjuder professionshandledning till psykologer. Elin är speciellt intresserad av arbete med att skapa meningsfull behandling för ungdomar och unga vuxna samt med att stötta professionella till utveckling.
Porträtt i svartvitt på Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Elin Wesslander - Mendeleo AB
Elin Wesslander
elin.wesslander@specialistpsykologi.se

Kursen vänder sig till

Alla som möter ungdomar och unga vuxna i ett behandlingssammanhang. Innehållet bygger på ACT och KBT så kunskap om dessa metoder är bra men inte ett krav.

Datum och tid

15 november 2021, klockan 09.00-12.00

Lokal och plats

Zoom

Pris

Företag
1500 kr exkl. moms
Privat
1500 kr inkl. moms

Har du frågor om kursen?

Fler kurser

info@mendeleo.se
Kristin Hägglöf
070 - 144 80 68
Kristoffer Pettersson
073 - 556 37 48
Elin Wesslander
073 - 423 37 52
Logotyp för Mendeleo AB, föreställer ett stort M med texten Mendeleo utbildning - Företaget tillhandahåller fortbildande insatser med fokus på tillämpad psykologi för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
cloud-checkpicturephone-handsetmap-markerscreenthumbs-uplist